Swedish Match huvudpartner i nytt Whitbread-projekt 97/98

Pressrelease 960926 Swedish Match huvudpartner I nytt Whitbread-projekt 97/98 Swedish Match har beslutat att gå in som huvudpartner i ett av Krantz/Nilson Team organiserat Whitbread-projekt, för deltagande i jorden runt-kappseglingen Whitbread Round The World Race 1997/98. - Whitbreads globala karaktär ger oss möjlighet att på olika sätt visa upp det världsomspännande företaget Swedish Match. Vi kommer att utnyttja Whitbread- projektet för skapa både en yttre och en inre samling kring Swedish Match- namnet samt för affärsgenererande åtgärder, säger Swedish Matchs VD och koncernchef Göran Lindén. - Swedish Match erhåller som huvudpartner i vårt Whitbreadprojekt den största delen av de kommersiella värden som projektet genererar. Det finansiella åtagandet för detta möjliggör en konkurrenskraftig sportslig satsning på Whitbread 1997/98, säger Roger Nilson projektledare och co-skipper/navigatör. - Vi har valt att deltaga I Whitbread framför Grand Mistral med motiveringen att den tävlingen erbjuder den främsta sportsliga konkurrensen såväl som den största kommersiella potentialen för våra partners, säger Gunnar "Gurra" Krantz, sportsligt ansvarig och skeppare. Whitbread Round The World Race, som 1997/98 genomförs för sjunde gången är världens längsta kappsegling och en av världens mest krävande lagsporter för professionella seglare. Whitbread är också en av vår tids stora utmaningar och äventyr. Detta skapar brett intresse och stor uppmärksamhet, vilket bidragit till att Whitbread kommit att bli en av världens mest exponerade idrottshändelser. För Whitbread 1997/98 kommer TV-exponeringen i flera länder dessutom att tredubblas jämfört med föregående tävling genom avtal som Trans World International förhandlat framför Whitbread-organisationens räkning. - Whitbreads globala karaktär passar oss utmärkt, säger Swedish Matchs koncernchef Göran Lindén. Vårt sverigebaserade och nyligen börsnoterade företag är världsomspännande med produktion i 12 länder och försäljning i ca 140 länder. Det omsätter närmare 8 miljarder kronor och har drygt 7000 medarbetare. Som huvudpartner erhåller Swedish Match den största delen av de kommersiella värden som Whitbread-projektet genererar och har bl a rätten att namnge såväl båten som projektet. - Att skapa yttre och inre samling kring Swedish Match-namnet är ett primärt syfte, kommenterar Göran Lindén satsningen. Men lika viktigt är möjligheterna till affärsskapande åtgärder och kontaktaktiviteter främst mot våra kunder men också andra affärsintressenter. - Vårt finansiella engagemang projektet uppgår till 65 miljoner kronor som vi genom projektets varaktighet kan sprida på de tre verksamhetsåren 1996, 1997 och 1998, säger Lars Elmenius, vice VD i Swedish Match. Den största delen av vår totala satsning kommer att ske genom ett alternativt utnyttjande av medel som annars skulle använts för mer traditionell profilering och marknadsföring. Goda erfarenheter från sommarens samarbete och av Swedish Match Cup Swedish Match-koncernen tog beslutet att satsa i Whitbread-projektet sedan man utvärderat det kommersiella utbytet och samarbetet med Krantz/Nilson Team i Sommarens seglingar med Grand Mistral-båten Very Bright. Vid sidan om deltagandet i Gotland Runt dominerades den sportsliga delen i detta samarbete av deltagandet i Swedish Match Baltic Sea Race, Stockholm - St. Petersburg mot den ryska Grand Mistralbåten. Därutöver innefattade sommarprojektet främst uppvisningsseglingar i Ryssland och Sverige samt kommersiella seglingar med intressenter till sommarprojektets olika partners. - Vi har dessutom goda erfarenheter från de tre senaste årens Swedish Match Cup, en av delseglingarna i världscupen i match-racing som seglas i Marstrand, säger Lars Elmenius. Ett vidgat engagemang inom segelsporten gör att vi nu ytterligare inmutar det marina temat för vår profilering och marknadsföring. Gemensamt beslut om deltagandet i Whitbread Round the World Race 1997/98 - Ett Whitbread-projekt är ett kommersiellt projekt på sportslig grund, säger Roger Nilson, projektledare inom Krantz/Nilson Team. Därför måste vi alltid skapa de bästa såväl sportsliga som kommersiella förutsättningarna för våra projekt. När det gäller The Card-projektet och deltagandet i Whitbread 1989/90 stod Krantz/Nilson Team inte främst inför valet av båttyp utan inför valet av rigg. Valet av två master framför en mast på båten blev ett strategiskt sportsligt beslut med viktiga kommersiella konsekvenser. När det gällde Intrum Justitia- projektet och deltagandet i Whitbread 1993/94 stod teamet inför valet av Maxi- rater eller W 60-båt. - Denna gång har vi främst valt vilken av jorden runt-seglingarna vi skall deltaga i, Whitbread eller Grand Mistral World Yacht Race, säger Roger Nilson. Vi inriktade oss på Whitbread på ett tidigt stadium, men förhöll oss öppna för ett deltagande i Grand Mistral. - Det var bl a anledningen till att sommarprojektet genomfördes i Grand Mistral-båt, säger Gunnar "Gurra" Krantz, sportsligt ansvarig och skeppare inom Krantz/Nilson Team. Vi ville avvakta med beslutet om vilken av tävlingarna vi skulle deltaga i och samtidigt utnyttja sommaren för att prova och utvärdera en Grand Mistral-båt. - Tillsammans med Swedish Match har beslutet nu tagits om att deltaga i Whitbread. Motivering är att den tävlingen erbjuder den största kommersiella potentialen, inte minst på grund av den ökade kontrakterade TV exponeringen, tillägger Roger Nilson. Men också att Whitbread erbjuder den främsta sportsliga utmaningen, genom Lawrie Smith som skeppare för en av EFs båtar och Chris Dickson för det av Dennis Connor organiserade Toshiba-projektets båt. Nyheter i Whitbread 1997/98 Whitbread Round The World Race är en åtta månaders kappsegling runt jorden. Tävlingen genomförs vart fjärde år med start i september och målgång för tävlingens sista etapp i maj. En mängd förändringar i 1997/98 års Whitbread höjer såväl tävlingens sportsliga innehåll som det kommersiella värdet. För första gången kommer enbart W60-båtar att finnas på startlinjen och dessutom avgörs totalsegern enligt ett nytt och rättvisare poängsystem för respektive etapp i stället för som tidigare på den sammanlagt seglade tiden. Det innebär att en båt kan vinna hela tävlingen som har ett tidsmässigt dåligt resultat eller fått en skada på någon av etapperna. Whitbread-seglingen var tidigare uppdelad på sex etapper men delas 1997/98 upp i nio etapper. De nio delsträckorna medför som tidigare totalt ca 120 dagar till sjöss och omfattar ca 32 000 nautiska mil, vilket motsvarar 90 Gotland Runt. Tävlingen startar i september 1997 utanför Southampton, England och första etappen avslutas denna gång i Kapstaden. De därpå följande etapperna går via Freemantle och Sydney i Australien samt Auckland i Nya Zeeland. Seglingen över Stilla Havet och Sydatlanten får nytt etappmål i Sao Sebastio utanför Sao Paulo, vilket ökar intresset och skapar möjligheter för marknadsaktiviteter i Brasilien. Den därpå efterföljande etappen avslutas som tidigare i Fort Lauderdale men ett nytt etappmål införs i Baltimore på USAs östkust, vilket ökar möjligheterna till det kommersiella utnyttjandet i USA. Nordatlanten korsas med nytt etappmål i La Rochelle, Frankrike, vilket ökar intresset för Whitbread i Frankrike och stärker möjligheterna för franska marknadsaktiviteter. Dessutom medför det nya franska etappmålet att båtarna samlas inför den sista etappen. Denna blir kort och får en mycket tät och mer förutsägbar målgång, planerad till den 24 maj 1998. Krantz/Nilson Team Krantz Nilson Team har bildats för att initiera och driva ett projekt för deltagande i Whitbread Round the World Race nära samarbete med kommersiella partners. Personerna bakom projektinitiativet för Whitbread 1997/98 är Gunnar Krantz och Roger Nilson samt Göran Ekdahl, Odd Michael Stavnes och Lars Åhrén, vilka även utgör styrelsen för ett för Krantz/Nilson Team bildat aktiebolag. Odd Michael Stavnes har utsetts till VD för detta bolag. För ytterligare information: Roland PerlströmSwedish Match tfn: 08-658 04 36 Roger Nilson Projektledare och co-skipper/navigatörtfn: 070-797 98 01 Gurra Krantz Sportsligt ansvarig och skipper tfn: 070-797 98 02 Releasebilder kan hämtar på internet: NewsWire telefon: 08-611 13 13 internet: http://www.newswire.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/09/26/19990310BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/09/26/19990310BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar