Swedish Match in i Turkiet

[REMOVED GRAPHICS] PRESSMEDDELANDE 8 oktober, 1997 Swedish Match in i Turkiet... Swedish Match och Kav Orman San.A.S. har tecknat ett Joint Venture avtal för utveckling av tändsticks-, tändare och tobaksverksamhet i Turkiet och i de turkiska staterna Azerbejdzjan, Kirgisistan, Turkmenistan m fl. En snabbt växande marknad med en total folkmängd på cirka 120 miljoner människor. Avtalet innebär att ett nytt gemensamt bolag bildas i Turkiet baserat på ett 60/40 (Swedish Match/ Kav) förhållande, till vilket Kav överför sin tändsticksverksamhet. Etableringen av det nybildade bolaget kommer att ske när alla nödvändiga godkännanden av berörda myndigheter har erhållits. Kav är den ledande tändstickstillverkaren i Turkiet. Tändsticksverksamheten omsatte 1996 drygt 100 miljoner SEK. Kav kontrolleras av Koç Holding A.S. - Turkiets ledande industri konglomerat med en omsättning på cirka 100 miljarder SEK. Swedish Match är verksamt inom tändsticks-, tändare och tobaksområdet och omsätter cirka 7.5 miljarder SEK. Bolaget är världens ledande tändstickstillverkare. Tändsticksverksamheten omsätter drygt 1.2 miljarder SEK och sysselsätter cirka 2000 personer. ...och förvärvar i Sverige Swedish Match förvärvar Treab Plus AB genom att erbjuda aktieägarna 170 SEK per aktie. Treab Plus är verksamt inom dagligvaru- och servicehandeln i Sverige, där företaget marknadsför, säljer och distribuerar tobaksvaror och tobakstillbehör, kort och presentpapper, säsongsvaror etc. Förvärvet motsvarar ett värde om 16.5 miljoner SEK. Treab Plus omsättning 1996 var 105 miljoner SEK. Erbjudandet förutsätter att Swedish Match erhåller minst 90% av aktierna och att Konkurrensverket godkänner förvärvet. För ytterligare information, kontakta: Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs Arb: +46 8 658 03 64 Mobil: +46 70 558 03 64 Bostad: +46 8 768 45 22 Boel Sundvall, Vice President Investor Relations, Corporate Affairs Arb: +46 8 658 01 73 Mobil: +46 70 651 39 09 Bostad: +46 8 25 87 12 Göran Ekdahl, Vice President Communication, Corporate Affairs Arb: +46 8 658 01 62 Mobil: +46 70 858 11 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/08/19990309BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/08/19990309BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar