Swedish Match omstrukturerar cigarrverksamheten

Swedish Match avser att koncentrera den belgiska cigarrverksamheten till produktionsanläggningarna i Houthalen i Belgien och Pandaan i Indonesien. Omstruktureringen medför en övertalighet i antalet anställda i Belgien med cirka 160 personer.

Sammanslagningen av de belgiska enheterna i Houthalen och Overpelt, tillsammans med produktionsinvesteringar, är en del av ett pågående arbete för att modernisera och förbättra bolagets tillverkningsenheter.

Cigarrverksamheten i Swedish Match Cigars NV är en av Swedish Match AB helägd enhet. Swedish Match är en av världens största cigarrtillverkare med betydande marknadsandelar i Europa och Nordamerika. Swedish Match Cigars NV har idag tillverkning i Houthalen och Overpelt i Belgien samt i Pandaan i Indonesien. Dessutom finns en distributionscentral i Valkenswaard, Nederländerna samt ett antal enheter i Nord- och Centralamerika. Antalet anställda i Belgien är för närvarande 550.

General Cigar Holdings Inc. har meddelat att kontoret i Connecticut kommer att stängas, varvid dess verksamhet omplaceras till bolagets kontor i New York och New Jersey. Swedish Match äger 64 procent av General Cigar.

Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 80 MSEK och kommer att belasta det tredje kvartalet 2001. En årlig besparing om cirka 50 MSEK förväntas med början andra halvåret 2002 och nå full effekt från januari 2003.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer
kontor 08 658 01 75
Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer
kontor 08 658 02 82
mobil 070 567 41 76
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
kontor 08 658 03 64
mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
kontor 08 658 01 73
mobil 070 938 01 73

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar