Swedish Match säljer cigarettverksamheten till Austria Tabak för MSEK 4 800

Swedish Match och det österrikiska tobaksbolaget Austria Tabak har träffat avtal om att Austria Tabak övertar Swedish Matchs cigarettverksamhet för 4 800 MSEK kontant. Reavinsten beräknas uppgå till MSEK 4 200.

Avtalet förutsätter tillfredsställande lösning av vissa frågor av praktisk och legal natur och att erforderliga tillstånd erhålls från relevanta myndigheter. Cigarettverksamheten kommer att ingå i Swedish Match finansiella redovisning till och med 30 juni 1999.

Swedish Matchs cigarettverksamhet, med försäljning om 1 490 MSEK och rörelseresultatet om 473 MSEK (rullande 12 månader) inkluderar en produktionsanläggning i Malmö, lednings- och marknadsfunktioner i Stockholm och en säljkår samt en lokal verksamhet i Estland. Totalt ca 500 anställda kommer att omfattas av transaktionen. Swedish Matchs viktigaste cigarettvarumärken är Blend, Right och John Silver. Swedish Matchs andel av den svenska cigarettmarknaden uppgick till 48 procent 1998.

Försäljningen av cigarettverksamheten ska ses mot bakgrund av Swedish Matchs strategi att koncentrera huvuddelen av resurser och framtidssatsningar på de rökfria produkterna samt cigarrer.

Proforma resultat för Swedish Match det första kvartalet 1999 är beräknat till cirka 52 öre per aktie, en minskning med cirka 15 öre per aktie jämfört med redovisat resultat per aktie om 67 öre.

Swedish Matchs styrelse har en fortsatt positiv inställning till att dela ut till aktieägarna, de medel som ej bedömts nödvändiga för koncernens expansion och konsolidering.

De finansiella målen för Swedish Match kvarstår och innebär att

- skuldsättningsgraden ej långsiktigt skall överstiga 100 procent
- soliditeten skall uppgå till ca 30 procent
- räntetäckningsgraden ej ska understiga 10 gånger.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Sundén, President och Chief Executive
kontor 08-658 01 75
Officer Sven Hindrikes, Senior Vice President och kontor 08-658 02 82
Chief Financial Officer mobil 070-567 41 76
Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs kontor 08-658 03 64 mobil 070-558 03 64
Boel Sundvall, Vice President, Investor Relations kontor 08-658 01 73 mobil 070-651 39 09

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar