Swedish Match säljer huvudkontoret på Södermalm i Stockholm till Nordisk Renting

Swedish Match säljer huvudkontoret på Södermalm i Stockholm till Nordisk Renting för 725 MSEK Nordisk Renting har den 21 december 1998 förvärvat Swedish Matchs huvudkontor i Stockholm och har samtidigt ingått ett långfristigt hyresavtal för hela fastigheten. Försäljningen resulterar i en reavinst på 267 MSEK för Swedish Match. För Swedish Match ingår fastighetsförsäljningen i bolagets strategi att skapa beredskap för att kunna spela en aktiv roll i lämpliga strukturaffärer inom tobaksbranschen. Fastigheten som började bebyggas under 1920-talet inrymde ursprungligen Stockholms-områdets enda moderna tobaksfabrik och råtobaksmagasin. Fastigheten har därefter successivt byggts om och byggts till och utgör idag en högklassig och modern kontors-fastighet. Den friköpta tomten omfattar ett helt kvarter om 19.000 kvadratmeter och avgränsas av Rosenlundsgatan, Maria Bangata och Maria Skolgata. Till fastigheten hör en byggrätt om cirka 6.000 kvadratmeter. Byggnaderna har en uthyrningsbar area om drygt 44.000 kvadratmeter jämte 110 garageplatser. Fastighetsförvärvet är ett led i Nordisk Rentings strategi att förvärva fastigheter för långfristig uthyrning till ekonomiskt starka parter. Swedish Match är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Företaget tillverkar tobaksprodukter, tändstickor och engångständare. Produkterna säljs i ca 140 länder och försäljningen 1997 uppgick till ca 7.500 MSEK. Företaget är noterat på Stockholms Fondbörs och NASDAQ. Nordisk Renting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Förvaltningen omfattar totalt 270 fastigheter om 2,8 miljoner kvm i Sverige, Norge, Danmark, Holland, Tyskland och Schweiz. Nordisk Renting förvärvar och uppför fastigheter för långfristig uthyrning och svarar för ledning, administration och ekonomisk förvaltning av ett fastighetsbestånd om sammanlagt cirka 22 miljarder MSEK. Resultatet i Nordisk Renting-koncernen uppgick 1997 till 267 MSEK och förväntas 1998 uppgå till ca 350 MSEK. Nordisk Renting ägs av MeritaNordbanken (40%), Atle AB (35%) och 6:e AP Fonden (25%). För ytterligare information vänligen kontakta: Swedish Match AB Sven Hindrikes, Senior Vice President & Chief Financial Officer, 08-658 02 82 Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs, 08-658 03 64 Boel Sundvall, Vice President, Investor Relations, 08-658 01 73 Nordisk Renting AB Göte Dahlin, VD, 08-670 98 00 Åke von Ajkay, Direktör, 08-670 98 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19990120BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19990120BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar