Swedish Match säljer sin cigarettverksamhet till Austria Tabak

Swedish Match och det österrikiska tobaksbolaget Austria Tabak har träffat avtal om att överföra Swedish Matchs cigarettverksamhet för 4 800 MSEK kontant.

Avtalet förutsätter tillfredsställande lösning av vissa frågor av praktisk och legal natur och att erforderliga tillstånd erhålls från relevanta myndigheter.

Swedish Matchs cigarettverksamhet, med försäljning om 1 490 MSEK och rörelseresultat om 473 MSEK (rullande 12 månader) inkluderar en produktionsanläggning i Malmö, lednings- och marknadsfunktioner i Stockholm och en säljkår samt en lokal verksamhet i Estland. Totalt ca 500 anställda kommer att omfattas av transaktionen. Swedish Matchs viktigaste cigarettvarumärken är Blend, Right och John Silver. Swedish Matchs andel av den svenska cigarettmarknaden uppgick till 48 % 1998.

- "Genom förvärvet av Swedish Matchs cigarettverksamhet kommer Austria Tabak att påtagligt utöka sin cigarettverksamhet och därigenom förbättra sina möjligheter att möta den allt hårdare konkurrensen inom den snabbt omstrukturerande europeiska och globala tobaksindustrin", säger Heinz Schiendl, Austria Tabaks VD och koncernchef. "Austria Tabak kommer att använda Swedish Matchs nuvarande cigarettverksamhet som en plattform för introduktion av utvalda egna varumärken och samtidigt utveckla och investera i existerande etablerade Swedish Match varumärken", säger han.
- "Nyckelpersoner i ledningen och majoriteten av de anställda i Swedish Matchs cigarettverksamhet kommer att kunna påräkna fortsatt anställning efter transaktionen. Jag förutser dessutom att cigarettfabriken i Malmö kommer att fortsätta att vara i drift", tillägger Heinz Schiendl.
- "Numera utgör rökfri tobak – ett område där vi förutser betydande tillväxtmöjligheter, särskilt för snus – och cigarrer Swedish Match strategiska kärnområden", säger Lennart Sundén, VD och koncernchef i Swedish Match. "Cigaretternas strategiska betydelse i vår produktportfölj har minskat under senare år. Vår ambition är att finna en sund industriell lösning för cigarettverksamheten, med en ny ägare som kan erbjuda bättre villkor för den långsiktiga utvecklingen och ledningen av verksamheten. Austria Tabak är ett idealiskt val av detta och många andra skäl", sammanfattar Lennart Sundén. "Härutöver förutser vi ytterligare strategiskt samarbete på marknader utanför Sverige". Swedish Matchs rådgivare i denna transaktion är Merrill Lynch International och Austria Tabaks rådgivare är CIAB Investment Bank AG.


För ytterligare informationer vänligen kontakta:

Swedish Match AB

Lennart Sundén, President & Chief Executive Officer
Office +46 8 658 01 75

Sven Hindrikes, Senior Vice President &
Chief Financial Officer
Office + 46 8 658 02 82

Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs
Office + 46 8 658 03 64

Austria Tabak AG

Heinz Schiendl, Chief Executive Officer
Office +43 1 31342 1338
Diethard Schwarzmair, General Secretary
Office +43 1 31342 1331
Hubert Greier, Press Officer
Office +43 1 31342 1411

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar