Swedish Match säljer sin cigarettverksamhet till Austria Tabak

Swedish Match säljer sin cigarettverksamhet till Austria Tabak. Swedish Match och det österrikiska tobaksbolaget Austria Tabak har träffat avtal om att överföra Swedish Matchs cigarettverksamhet för 4 800 MSEK kontant. Avtalet förutsätter tillfredsställande lösning av vissa frågor av praktisk och legal natur och att erforderliga tillstånd erhålls från relevanta myndigheter. Swedish Matchs cigarettverksamhet, med försäljning om 1 490 MSEK och rörelseresultat om 473 MSEK (rullande 12 månader) inkluderar en produktionsanläggning i Malmö, lednings- och marknadsfunktioner i Stockholm och en säljkår samt en lokal verksamhet i Estland. Totalt ca 500 anställda kommer att omfattas av transaktionen. Swedish Matchs viktigaste cigarettvarumärken är Blend, Right och John Silver. Swedish Matchs andel av den svenska cigarettmarknaden uppgick till 48 % 1998. - "Genom förvärvet av Swedish Matchs cigarettverksamhet kommer Austria Tabak att påtagligt utöka sin cigarettverksamhet och därigenom förbättra sina möjligheter att möta den allt hårdare konkurrensen inom den snabbt omstrukturerande europeiska och globala tobaksindustrin", säger Heinz Schiendl, Austria Tabaks VD och koncernchef. "Austria Tabak kommer att använda Swedish Matchs nuvarande cigarettverksamhet som en plattform för introduktion av utvalda egna varumärken och samtidigt utveckla och investera i existerande etablerade Swedish Match varumärken", säger han. - "Nyckelpersoner i ledningen och majoriteten av de anställda i Swedish Matchs cigarettverksamhet kommer att kunna påräkna fortsatt anställning efter transaktionen. Jag förutser dessutom att cigarettfabriken i Malmö kommer att fortsätta att vara i drift", tillägger Heinz Schiendl. - "Numera utgör rökfri tobak - ett område där vi förutser betydande tillväxtmöjligheter, särskilt för snus - och cigarrer Swedish Match strategiska kärnområden", säger Lennart Sundén, VD och koncernchef i Swedish Match. "Cigaretternas strategiska betydelse i vår produktportfölj har minskat under senare år. Vår ambition är att finna en sund industriell lösning för cigarettverksamheten, med en ny ägare som kan erbjuda bättre villkor för den långsiktiga utvecklingen och ledningen av verksamheten. Austria Tabak är ett idealiskt val av detta och många andra skäl", sammanfattar Lennart Sundén. "Härutöver förutser vi ytterligare strategiskt samarbete på marknader utanför Sverige". Swedish Matchs rådgivare i denna transaktion är Merrill Lynch International och Austria Tabaks rådgivare är CIAB Investment Bank AG. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av tobaksprodukter, tändstickor och engångständare. Produkterna säljs i 140 länder. Bolagets totala omsättning uppgick 1998 till ca 8 200 MSEK. Swedish Match-aktien är noterad på Stockholms fondbörs och på Nasdaq. Austria Tabak är en internationell industri- och handelskoncern med focus på Österrike och Tyskland. Den industriella aktiviteten omfattar tillverkning och marknadsföring av tobaksprodukter. Austria Tabak har dessutom grossistverksamhet inom tobaksområdet i Österrike, Tyskland och Ungern. De båda divisionerna är lika viktiga för Austria Tabaks intjäningsförmåga. Försäljningen uppgick till 71 600 MATS 1998. Austria Tabak är noterat på börsen i Wien. För ytterligare informationer vänligen kontakta: Swedish Match AB Lennart Sundén, President & Chief Executive Officer Office +46 8 658 01 75 Sven Hindrikes, Senior Vice President & Chief Financial Officer Office + 46 8 658 02 82 Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs Office + 46 8 658 03 64 Austria Tabak AG Heinz Schiendl, Chief Executive Officer Office +43 1 31342 1338 Diethard Schwarzmair, General Secretary Office +43 1 31342 1331 Hubert Greier, Press Officer Office +43 1 31342 1411 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar