Swedish Match stämmer UST i konkurrensrättsmål i USA

Swedish Match stämmer UST i konkurrensrättsmål i USA Swedish Match AB tillkännagav idag att dotterbolaget Swedish Match North America, Inc. (SMNA) ingivit en federal stämningsansökan i delstaten Kentucky mot U.S. Smokeless Tobacco Company (USST) och andra bolag inom UST-koncernen. I stämningsansökan yrkar SMNA dels ett permanent förbud för USST att fortsätta att använda olagliga metoder i syfte att hindra konkurrensen på den amerikanska snusmarknaden, dels ett substansiellt skadestånd. SMNAs stämningsansökan kommer endast två månader efter domen i Sixth Circuit Court of Appeals, i vilken ett tidigare juryutslag fastställdes, enligt vilket USST ålades att betala 350 MUSD i skadestånd till Conwood Company, L.P., som är en annan konkurrent på den amerikanska snusmarknaden. I enlighet med federal konkurrenslagstiftning tredubblades detta skadestånd till 1,05 miljarder USD. SMNA hävdar i sin stämningsansökan att bolaget lidit skada till följd av USSTs agerande, vilket har fortgått under hela den tid som omfattas av SMNAs talan. Enligt vittnesmål av företrädare för SMNAs ledning i Conwood-rättegången, har USST använt sig av samma taktik för att skada SMNA som man använde mot Conwood. SMNA hävdar också i sin stämningsansökan att USST särskilt riktar sina aktioner mot SMNAs förhållandevis lågt prissatta produkt Timber Wolf, till skada för såväl konkurrensen och som konsumenterna. Trots det federala domstolsutslag, som förbjuder visst förfarande av USST, anser SMNA att fortsatta aktiviteter från USST inte gav Swedish Match något annat alternativ än att vidta egna rättsliga åtgärder i syfte att värna konkurrensen och tillvarata sina lagliga rättigheter. Swedish Match representeras av advokatbyråerna Debevoise & Plimpton, New York, New York och Robertson, Freilich, Bruno and Cohen, Newark, New Jersey. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångtändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolvmånadersomsättning till och med mars 2002 uppgår till 13 883 MSEK. Swedish Match är noterat på Stockholmsbörsen (SWMA) och NASDAQ (SWMAY). För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief konto Executive Officer r 08 658 01 75 Sven Hindrikes, Executive Vice konto President och r 08 658 02 82 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, konto Secretary r 08 658 03 64 och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, konto Investor Relations r 08 658 01 73 mobil 070 938 01 73 Lin McKinnie, Vice President, Investor konto Relations (US) r +1 804 302 1912 mobil + 1 917 592 7670 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar