Tingsrätten dömer till förmån för Swedish Match

PRESSMEDDELANDE 1997-06-04 TINGSRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SWEDISH MATCH Stockholms tingsrätt har idag avvisat advokaten Leif Silberskys försök att utnyttja det svenska rättssystemet för politiska syften. I något så ovanligt som en dom utan att utfärda stämning konstaterar domstolen att Silberskys framställning inte innefattar laga skäl för käromålet och lämnar det därför utan bifall. Av tingsrättens protokoll framgår att domstolen anser käromålet utgöra en klar felbedömning av gällande rätt. -Tingsrättens vägran att låta sig utnyttjas i Silberskys propagandajippo är ägnat att stärka förtroendet för det svenska rättsystemet, säger direktör Bo Aulin, chefsjurist på Swedish Match. -Leif Silbersky menar att bolaget förfarit vårdslöst genom att inte informera om de risker som är förenade med rökning. I själva verket är det Silbersky som är vårdslös. Han bortser från att bolaget, vid den tidpunkt när hans klient började röka - och under merparten av den tid hon fortsatt att röka- ägdes, kontrollerades och styrdes av svenska staten. Det är absurt att hävda att staten i den maktutövningen varit vårdslös på ett sätt som orsakar skadeståndsskyldighet som i slutändan skulle drabba bolagets idag enskilda aktieägare. Den svenska riksdagen har bestämt reglerna för hur tobaksvaror får marknadsföras och säljas. Reglerna har tillkommit med full vetskap om de hälsorisker som är förknippade med rökning inkluderande risken för lungcancer. Enligt dessa regler är det tillåtet att marknadsföra och sälja tobaksvaror. Vuxna människor har enligt samma regler rätt att själva välja om de vill röka eller inte. Bolaget har alltid rättat sig efter de regler som samhället satt upp. Det gällde under den tid riksdag och regering ägde och kontrollerade bolaget och det gäller nu. Att ägandet i början av nittiotalet lämnades över till privata intressen förändrade ingenting. Silberskys agerande har rent politiska syften. Såsom tingsrätten nu slagit fast saknar hans stämningsansökan laglig grund. Leif Silbersky har ivrigt påhejad av En Rökfri Generation - gjort ett stort mediajippo av ett sorgligt och beklagansvärt levnadsöde. I så motto har han lyckats. -Men Silbersky borde som advokat hålla sig för god att besvära svenska domstolar med utsiktslösa processer av det här slaget. De har ingenting med svensk rättstradition att göra, säger Bo Aulin. För ytterligare information: Bo Aulin, Chefsjurist Tel:08-658 03 64 Mobil:070-558 03 64 Bostad: 08-768 45 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/04/19990301BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/04/19990301BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar