Ändring av antalet aktier och röster i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)


            
Det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) per den
29 november 2013 uppgår till 270 389 770 aktier, samtliga stamaktier,
motsvarande totalt 270 389 770 röster. Ökningen av antalet stamaktier och röster
är föranledd av en omvandling av samtliga 5 163 172 av bolaget innehavda C-
aktier till stamaktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av
åtaganden enligt incitamentsprogram.

---

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns
på www.sobi.com

För mer information vänligen kontakta (ej för publicering)
Media relations    Investor relations

Oskar Bosson,     Jörgen Winroth,
Head of Communications Vice President, Head of Investor Relations

T: +46 70 410 71 80  T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135

oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.comInformationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
november 2013 klockan 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar