Ändring i valberedningens förslag avseende styrelseledamöter

Valberedningen i Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) har beslutat att föreslå Helena
Saxon till ny ledamot i styrelsen i stället för Hans Glemstedt, som efter
förändringar inom Investor valt att inte ställa upp för omval.
Helena Saxon är anställd som Investment Manager inom Investor AB. Hon har
tidigare bland annat varit CFO på PR byrån Halvarsson & Halvarsson och på
Syncron International. Helena är född 1970 och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm.

Som meddelades i samband med publiceringen av kallelsen till årsstämman föreslår
valberedningen även omval av styrelseledamöterna Adine Grate Axén, Bo Jesper
Hansen, Lennart Johansson, Hans Wigzell och nyval av Hans GCP Schikan samt att
till styrelsens ordförande utse Bo Jesper Hansen. Wenche Rolfsen och Michael
Steinmetz har avböjt omval.

Valberedningen består av Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Roger
Johanson (Skandia Liv), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder) och styrelsens
ordförande Bo Jesper Hansen.

Årsstämman kommer att hållas den 28 april 2011 kl. 16.00 i Wallenbergsalen på
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

För ytterligare information

Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Tel: 08 697 21 88

Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell
marknadsnärvaro. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla och utveckla
specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar och stora medicinska
behov. Produktportföljen innehåller cirka 60 marknadsförda produkter, samt ett
antal produkter i sen klinisk utvecklingsfas. Våra fokusområden är: hemofili,
inflammation/autoimmuna sjukdomar, försämrat fettupptag, cancer och ärftliga
ämnesomsättningsrubbningar. Sobis intäkter uppgick 2010 till 1,9 mdr SEK och
antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO: SOBI) är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm. Ytterligare information finns påwww.sobi.comInformationen ovan är sådan som Swedish Orphan Biovitrum kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
april 2011, klockan 11:15.


Prenumerera

Dokument & länkar