Biovitrum inleder Exinalda(TM)-studie i cystisk fibrospatienter med bristande fettupptag


            
Stockholm 16 september 2008 - Biovitrum AB (publ) (STO:BVT) meddelade
i dag att man inlett en klinisk fas II studie med Exinalda(TM), en
läkemedelskandidat för behandling av bristande fettupptag. Syftet med
studien är att dokumentera den kliniska effekten av Exinalda i
patienter med otillräcklig bukspottkörtelfunktion till följd av
cystisk fibros. Studien omfattar 18 patienter och utförs i Polen och
Nederländerna. Resultaten väntas under första halvåret 2009.

Biovitrum utvecklar Exinalda som en enzymersättning i behandlingen av
patienter med försämrat fettupptag på grund av bristande
bukspottkörtelfunktion vid till exempel cystisk fibros (CF). Exinalda
är en biotekniskt framställd version av mänskligt fettnedbrytande
enzym (gallsaltstimulerat lipas; BSSL), som dessa patienter har brist
på."Det är glädjande för oss att vår portfölj av specialistvårdsprojekt
ytterligare mognar. För närvarande har vi sju
specialistvårdsläkemedel på marknaden och sex kandidater i vår
FoU-portfölj, däribland Exinalda. Vår strategi är fokuserad på att ta
läkemedelskandidater hela vägen till marknaden och sedan marknadsföra
dem själva", säger Martin Nicklasson, Biovitrums VD.


För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Erik Walum, Ansvarig för vetenskapskommunikation
Tfn: 08-697 32 40
erik.walum@biovitrum.com

Fakta till redaktionen

Om bristande fettupptag
Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som bland annat
kännetecknas av svårigheter att bryta ned fett eftersom
bukspottkörteln inte utsöndrar tillräckligt av de enzymer (lipaser)
som behövs. Följden är ett försämrat fettupptag och risk för
undernäring och vitaminbrist.

Enligt Center for Disease Control lider fler än 85 procent av
patienterna med cystisk fibros av försämrad funktion i
bukspottkörteln med dåligt fettupptag som följd, vilket kan kräva
livslång behandling. Datamonitor uppskattade antalet personer med
cystisk fibros till cirka 50 000 i hela världen. Det totala värdet av
marknaden för bukspottsenzymtillskott uppgick till cirka 500 miljoner
USD under 2007.

Om den kliniska fas II studien
Den nu påbörjade öppna explorativa studien syftar till att studera
säkerhet och effekt, med avseende på ökat fettupptag, vid daglig
behandling med BSSL hos patienter med pankreasinsufficiens till följd
av cystisk fibros. Studien omfattar totalt 18 patienter och kommer
att utföras vid 4 CF-centra i Polen och Nederländerna.

Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och
Storbritannien. Bolaget marknadsför ett antal
specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till
marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen
och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska
läkemedel, liksom forskning och utveckling av småmolekylära
substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka
500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare på
specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX
Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på
www.biovitrum.se

Prenumerera