Ekonomi- och finansdirektör Lars Sandström lämnar Sobi

Ekonomi- och finansdirektör Lars Sandström kommer att lämna Sobi under sommaren
2012 och återgå till sin tidigare arbetsgivare Scania. Rekryteringen av en
efterträdare har inletts.
Lars Sandström anställdes vid Sobi 2010 och utnämndes till ekonomi- och
finansdirektör i februari 2011.

"Vi tackar Lars för hans insatser på Sobi och önskar honom lycka till i
framtiden", säger VD och koncernchef Geoffrey McDonough.För ytterligare information kontakta:
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör

Tel. 08 697 21 88Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att
tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre
hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka
45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden
är inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Sobis intäkter
uppgick 2011 till 1,9 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2012 klockan 12.15 CET.Prenumerera

Dokument & länkar