Inbjudan - Presentation av Sobis resultat för det tredje kvartalet 2016

Den 27 oktober 2016 klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det tredje kvartalet 2016.

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 svensk tid samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Geoffrey McDonough och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:
UK: +44 203 008 9809
SE : +46 8 566 426 93
US: +1 855 831 5948

För att se presentationen vänligen besök: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1268584&s=1&k=FF2EAB6F4CF4DC17B2087BBF1B9E3DF2
(En inspelning av presentationen finns tillgänglig via samma länk inom tre timmar efter det att presentationen avslutats.)

---

Om Sobi™  

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland, på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

 Media relations  Investor relations
 Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
 +46 70 873 40 95  +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
 linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar