Nyemission i Biovitrum AB (publ)


            
I Biovitrums teckningsoptionsprogram 2006:5 TO6 2006/2008 har 400 778
aktier emitterats till kurs 59 kronor per aktie, varvid bolaget
tillförs 23 645 902,00 kronor. Teckningsoptionsprogrammet 2006:5 TO6
2006/2008 är därmed till fullo utnyttjat.
Efter nämnda nyemission uppgår antalet utestående aktier i Biovitrum
till 50 680 316.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Biovitrum
Göran Arvidson, Finans direktör
Tel: 08 - 697 23 68

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Tel: 08 - 697 21 50
erik.kinnman@biovitrum.com


Om Biovitrum

Biovitrum är ett internationellt läkemedelsbolag som marknadsför
specialistläkemedel i ett flertal regioner globalt. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer till patienter
med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten är fokuserad
på utveckling och produktion av biotekniska läkemedel inom våra
prioriterade områden hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar,
stödbehandling vid cancerterapi och försämrat fettupptag. Företaget
har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400
anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och är noterad på
OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på
www.biovitrum.se


Informationen ovan är sådan som Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 juni 2009, klockan 17:00.

Prenumerera

Dokument & länkar