Nyemission i Biovitrum AB (publ)


            
I Biovitrums teckningsoptionsprogram 2006:2 TO3 2006/2008 har 250 502
aktier emitterats till kurs 59 kronor per aktie, varvid bolaget
tillförs 14 779 618,00 kronor. Av teckningsoptionsprogrammet 2006:2
TO3 2006/2008 återstår därefter inte längre några teckningsoptioner.

Efter nämnda nyemission uppgår antalet utestående aktier i Biovitrum
till 46 015 624.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Biovitrum
Göran Arvidson, Finans direktör
Tel: 08 - 697 23 68

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Tel: 08 - 697 21 50
erik.kinnman@biovitrum.com


Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och
Storbritannien.    Bolaget    marknadsför    ett    antal
specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till
marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen
och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska
läkemedel, liksom  forskning  och utveckling  av  småmolekylära
substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka
500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare  på
specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX
Nordiska börs i  Stockholm. Ytterligare  information finns  på
www.biovitrum.se.


Informationen ovan är sådan som Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande tisdagen den 30 september 2008, klockan 13.00

Prenumerera

Dokument & länkar