Sobi™ behåller affärsområdet Partner Products som en integrerad del av företaget

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att affärsområdet Partner Products kommer i värdeskapande syfte att förbli en integrerad del av Sobis affärsmodell när företaget växlar upp till nästa nivå. Därmed avslutas diskussionerna rörande en potentiell försäljning av affärsområdet Partner Products som Sobi via ett pressmeddelande den 3 februari 2017 bekräftade pågick. Sobi avser att fortsätta bygga företaget under de kommande åren med utgångspunkt i hemofiliverksamheten och därmed skapa värde även inom företagets andra affärsområden.

”Vår Partner Products-portfölj inom sällsynta sjukdomar är en värdefull plattform för vår verksamhet. Vi har utvärderat en möjlig avyttring av portföljen och dragit slutsatsen att den bör fortsätta som en integrerad del av Sobi. Det kommer att ge oss nya möjligheter till intäkter och stödja vår kommersiella närvaro och vårt värde som affärspartner i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Nordamerika”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef för Sobi.

----

Om Sobi™

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5.2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta: 
Media relations Investor relations
Morten Grøn, Vice President, Head of Communications  Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
+45 25 56 47 81  +1 347 224 0819, +1 212 579 0506, 08 697 2135
morten.gron@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Charlotte af Klerckers, Senior Communications Manager, försorg för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 15:45 CET.

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar