Sobi™ redovisar betalningar till sjukvårdspersonal och -organisationer för ökad transparens

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att bolaget har offentliggjort alla arvoden och värdeöverföringar under 2017* till hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer, inklusive bidrag för att delta i kongresser och rådgivande organ samt föreläsar- och konsultarvoden. Offentliggörandet är i linje med etiska uppförandekoden från den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA. Informationen kommer att göras tillgänglig på Sobis webbplats med start den 31 maj 2018.

Samarbete mellan myndigheter, hälso-och sjukvårdspersonal, företag och patientorganisationer har alltid varit en hörnsten för utveckling av nya och bättre behandlingar för sällsynta sjukdomar. Ökad öppenhet kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för ett fortsatt samarbete, vilket leder till positiva effekter på kvaliteten på forskning, utveckling och tillverkning inom hela industrin.

”Transparens är en integrerad del av vår verksamhet och den etiska uppförandekoden från EFPIA är ett viktigt initiativ för att bygga förtroende för och tilltro inom industrin,” säger Max Tullberg, Chief Compliance Officer på Sobi. ”Dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer är avgörande för att skapa ett bestående värde för patienter som lever med sällsynta sjukdomar runt om i världen och deras omgivning. Vår ökade transparens kommer att säkerställa att vi möter den höga nivå av integritet som patienter, förskrivare, budgetansvariga och andra intressenter förväntar sig samt uppfyller de förväntningar vi har på oss själva som bolag.”

*I enlighet med EFPIA:s uppförandekod är sista dagen för offentliggörande den 30:e juni 2018. Data kommer att uppdateras kontinuerligt fram till detta datum.

----

Om EFPIA:s Disclosure Code 

EFPIA Disclosure Code är en formell etisk uppförandekod för den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag, som kräver att alla EFPIA:s medlemsföretag och företag som är medlemmar i EFPIA:s medlemsorganisationer, ska offentliggöra sina värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer. Denna information publiceras på en offentlig plattform, som kan vara företagets egen webbplats eller en central plattform som sammanställer data från olika företag.

Om Sobi™

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien
(STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 
Media Investerare
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Transparens är en integrerad del av vår verksamhet och den etiska uppförandekoden från EFPIA är ett viktigt initiativ för att bygga förtroende för och tilltro inom industrin. Dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer är avgörande för att skapa ett bestående värde för patienter som lever med sällsynta sjukdomar runt om i världen och deras omgivning. Vår ökade transparens kommer att säkerställa att vi möter den höga nivå av integritet som patienter, förskrivare, budgetansvariga och andra intressenter förväntar sig samt uppfyller de förväntningar vi har på oss själva som bolag.
Max Tullberg, Chief Compliance Officer