Sobi™ utser Henrik Stenqvist till ny Chief Financial Officer

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att Henrik Stenqvist kommer att utses till Chief Financial Officer (CFO) och kommer att tillträda sin tjänst under senare delen av våren. Henrik kommer att ingå i Sobi’s verkställande ledning.

Henrik Stenqvist har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin med 25 års erfarenhet från finansiella och ledande befattningar. Henrik kommer närmast från rollen som CFO på Recipharm. Innan dess var Henrik Stenqvist CFO för Meda Group, där han hade en viktig roll i transformationen av Meda från en liten nordisk organisation till att bli ett ledande internationellt specialistläkemedelsföretag, genom genomförandet av flertalet förvärv samt integrationen av dessa.

Henrik Stenqvist har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet.

“Jag är väldigt glad att välkomna Henrik till Sobi. Hans erfarenhet från läkemedelsindustrin, framförallt från förvärv och affärsuppgörelser inom specialistläkemedel, kommer att vara av betydande värde för Sobi på vår resa att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar och specialistläkemedel”, säger Guido Oelkers, vd och Koncernchef på Sobi.

”Jag är väldigt glad över att börja på Sobi och jag tror att jag, med min erfarenhet, kan bidra till att förverkliga Sobis tillväxtstrategi”, säger Henrik Stenqvist.

Sobis nuvarande CFO, Mats-Olof Wallin, kommer säkerställa en bra överlämning och kommer att pensioneras vid 2018 års slut. Mats-Olof Wallin har i hög grad bidragit till Sobis ledning och till att utveckla koncernen till att bli ett lönsamt företag med en hälsosam tillväxt.

___Om Sobi™
 

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien
(STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 08:05 CET.

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är väldigt glad att välkomna Henrik till Sobi. Hans erfarenhet från läkemedelsindustrin, framförallt från förvärv och affärsuppgörelser inom specialistläkemedel, kommer att vara av betydande värde för Sobi på vår resa att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar och specialistläkemedel
Guido Oelkers, CEO