Sobi erhåller distributionsrättigheter för Megace®, Monopril®, Cefzil® och Duricef® från PharmaSwiss


            
Stockholm, 13 februari 2013 - Sobi (STO: SOBI) meddelade att man har ingått ett
distributionsavtal med PharmaSwiss för att marknadsföra produkterna Megace®,
Monopril®, Cefzil® och Duricef®, godkända för behandling av indikationer inom
onkologi, hjärt-kärl-sjukdomar och infektion. Enligt villkoren i avtalet kommer
Sobi att ha distributionsrättigheter i Irland, Storbritannien, Frankrike,
Italien, Tyskland, Spanien, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Österrike,
Belgien, Liechtenstein, Nederländerna, Portugal och Luxemburg. Alla produkter är
godkända inom Sobis territorium, och försäljningen 2012 uppgick till cirka 120
miljoner kronor (14 miljoner euro). Sobi planerar att inleda distribution av
dessa produkter vid utgången av det första kvartalet 2013.

Anders Edvell, Vice President och chef för Sobi Partner Products, säger: "Med
Sobi Partner Products har vi byggt en unik europeisk plattform som stöder de
komplexa klinik- och subventionskrav som nisch- och specialistläkemedel ställer.
Vi är glada över att kunna erbjuda patienter och läkare dessa viktiga
behandlingsalternativ och vi välkomnar PharmaSwiss som ny partner."


Om Megace® (megestrol): Megace är ett progestagent läkemedel indikerat för
behandling av vissa hormonberoende neoplasier såsom bröstcancer.


Om Monopril® (fosinopril): Monopril är en angiotensin converting enzyme (ACE)-
hämmare indikerat för behandling av hypertoni och hjärtsvikt.


Om Cefzil® (cefprozil): Cefzil är ett bredspektrumantibiotikum (cefalosporin)
indikerat för behandling av olika typer av infektioner.


Om Duricef® (cefadroxil): Duricef är ett cefalosporinantibiotikum indikerat för
behandling av urinvägsinfektioner, hudinfektioner, faryngit och/eller halsfluss,
där infektioner orsakas av känsliga stammar av specifika mikroorganismer.

Om Sobi Partner Products
Sobi Partner Products (SPP) är en affärsenhet inom Sobi som erbjuder en unik
kommersiell plattform för partners med nisch- och specialistläkemedel. SPP har
omfattande kunskap och lokal erfarenhet genom vår direkta närvaro i hela EU,
Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika. Vi tillämpar ett integrerat
förhållningssätt inom de kommersiella och medicinska områdena för läkemedel som
tillgodogör viktiga medicinska behov. SPP arbetar från named patient use-program
(NPU) till godkänd läkemedelssubvention och kommersialisering, främst i så
kallade Centres of Expertise. SPPs viktigaste terapiområden innefattar onkologi,
hematologi, infektionssjukdomar samt akutläkemedel.


Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även mer än 40 produkter på
uppdrag av olika partnerföretag inriktade på specialist- och särläkemedel.
Intäkterna uppgick 2011 till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var
cirka 500. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare
information finns på www.sobi.com.


Kontakt på Sobi
Anders Edvell - Vice President och chef för Sobi Partner Products
Phone: +46 8 697 2000

Jörgen Winroth - Vice President Investor Relations
Phone: +46 8 6973427

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013 klockan 08.30
CET.

Prenumerera

Dokument & länkar