Sobi och Savient Pharmaceuticals tillkännager marknadsföringsavtal för Kineret® (anakinra) i USA

KONTAKT:
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) AB
Alan Raffensperger
Chief Operating Officer
+46 8 697 20 90
Savient Pharmaceuticals, Inc.
John P. Hamill
Senior Vice President and Chief Financial Officer
information@savient.com
(732) 418-9300
Burns McClellan
Caitlyn Murphy
cmurphy@burnsmc.com
(212) 213-0006

Stockholm, Sverige/Bridgewater, New Jersey, USA, den 19 februari 2013 - Sobi
(STO: SOBI) och Savient Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SVNT) meddelade idag att
de har ingått ett avtal om gemensam marknadsföring av Kineret(®) (anakinra) i
USA.

Kineret är en rekombinant IL-1-receptorantagonist som i USA är godkänt för
behandling av symtom och fördröjning av strukturella ledskador vid måttlig till
svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos patienter 18 år eller äldre som svarat
otillräckligt på behandling med ett eller flera sjukdomsmodifierande
antireumatiska läkemedel (DMARD). Kineret är också godkänt i USA för behandling
av barn och vuxna med den svåraste formen av kryopyrinassocierade periodiska
syndrom (CAPS), så kallad Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease
(NOMID).

"Savients organisation kommer att förstärka vår marknadsföring av Kineret i
USA", säger Alan Raffensperger, Chief Operating Officer för Sobi. "Samarbetet
utökar vår närvaro bland amerikanska läkare som behandlar patienter som lider av
reumatoid artrit och förbättrar vår egen förmåga att direkt stödja det
pediatriska segmentet. Kineret är en viktig behandling för dessa
patientgrupper".

Savient är ett biofarmaceutiskt specialistföretag som utvecklat och
kommersialiserat KRYSTEXXA(®) (pegloticase) för behandling av refraktär kronisk
gikt i USA. Savients säljkår har starka och etablerade relationer med
reumatologer i USA, vilket gör Savient en utmärkt partner för Sobi.

"Vi är glada att tillkännage samarbetet med Sobi", säger Lou Ferrari, VD och
koncernchef för Savient. "Kineret kompletterar Savients strategiska inriktning
och fokus när vi bygger vidare på våra befintliga relationer med reumatologer
och patienter samtidigt som vi marknadsför vår egen produkt, KRYSTEXXA. Vi ser
fram emot att samarbeta med Sobi för att göra Kineret mer tillgängligt för
patienter med reumatoid artrit."

Enligt villkoren i avtalet har Sobi beviljat Savient exklusiva rättigheter att
tillsammans med Sobi marknadsföra Kineret i USA. Savient kommer att börja
marknadsföra Kineret från och med den första april 2013. Sobi kommer att
fortsätta att ansvara för kommersiell läkemedelstillverkning, leverans,
farmakovigilans och regulatoriska aktiviteter för Kineret.Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2011
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.Om reumatoid artrit
Ledgångsreumatism är en vanlig systemisk sjukdom som drabbar bindväv.
Ledinflammation är det dominerande kliniska tecknet, särskilt i hand- och
fotleder. Förloppet är varierande men ofta långvarigt och progressivt, vilket
leder till felställningar och invaliditet. Patienter med ledgångsreumatism
producerar stora mängder av inflammatoriska signalsubstanser, bland dem
interleukin-1. Detta leder till skadliga effekter, såsom svullnad och
vävnadsskada.Om CAPS och NOMID
Kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS) är en grupp sällsynta ärftliga
autoinflammatoriska sjukdomar orsakade av autosomala dominanta mutationer i en
gen som kallas NLRP3. CAPS karakteriseras av en okontrollerad överproduktion av
IL-1 beta. IL-1 ger upphov till ett antal inflammatoriska reaktioner, såsom
feber, smärtkänslighet, ben- och brosknedbrytning samt frisättning av
akutfasproteiner. I sin allvarligaste form, NOMID, i Europa även kallad kroniska
infantila neurologiska hud-och artritsyndrom (CINCA), är den associerad med
förhöjd dödlighet, feber, hudutslag, kronisk aseptisk hjärnhinneinflammation,
hörsel- och synpåverkan, typiska anormala ansiktsdrag och överväxt av benvävnad.
Den medelsvåra formen av sjukdomen är vanligen associerad med episoder av
intensiva och varaktiga attacker och sjuklighet, bland annat tilltagande
hörselnedsättning och njursvikt som en följd av amyloidos (ett tillstånd där
amyloidprotein inlagras i organ och/eller vävnader). Den lindrigaste formen av
sjukdomen uppträder som köldinducerade attacker av feber, hudutslag och
sjukdomskänsla. Förekomsten av CAPS beräknas vara 1:1 000 000 globalt.Om Kineret (anakinra)
Kineret är ett rekombinant proteinläkemedel som godkänts för behandling av barn
och vuxna med NOMID, samt för minskning av symtom och fördröjning av
utvecklingen av strukturella ledskador vid måttlig till svår aktiv reumatoid
artrit (RA) hos patienter 18 år eller äldre som svarat otillräckligt på
behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel
(DMARD). Kineret blockerar den biologiska aktiviteten hos IL-1 genom att binda
till interleukin-1-typ 1-receptorn, som uttrycks i en mängd olika vävnader och
organ. IL-1 är en central förmedlare av inflammation och starkt bidragande till
autoinflammatoriska sjukdomar hos både vuxna och barn. För mer information om
Kineret, se förskrivningsinformationen. (www.kineretrx.com)Om Savient Pharmaceuticals, Inc.
Savient Pharmaceuticals, Inc. är en specialisläkemedelsföretag som fokuserar på
att utveckla och kommersialisera KRYSTEXXA® (pegloticase) för behandling av
kronisk gikt hos vuxna patienter som inte svarar på konventionell behandling.
Savient har exklusivt licensierade globala rättigheter till den teknik som är
relaterad till KRYSTEXXA och dess användningsområden från Duke University
("Duke") och Mountain View Pharmaceuticals, Inc. ("MVP"). Duke utvecklade det
rekombinanta urikaset enzymet och MVP utvecklade den PEGylering-teknik som
används vid tillverkningen av KRYSTEXXA. MVP och Duke har beviljats amerikanska
och utländska patent och hävdar den licensierade tekniken. Dessutom äger eller
deläger Savient amerikanska och utländska patent och patentansökningar som
tillsammans bildar en bred portfölj av patent som täcker sammansättning,
tillverkning och användningsmetoder och förvaltning av KRYSTEXXA. Savient
levererar också Oxandrin® (oxandrolontabletter, USP) CIII i USA. För mer
information, vänligen besök bolagets hemsida www.savient.com.


Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2013 klockan 14.30
CET.

Prenumerera

Dokument & länkar