Sobi publicerar årsredovisningen för 2016

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag årsredovisningen för 2016. Redovisningen sammanfattar verksamheten och finansiella händelser under 2016 och ger en djupare förståelse av företagets strategiska agenda och dess patientcentrerade innovationsmodell.

”Vi tog ett stort steg under 2016 när vi lanserade Elocta och Alprolix, två banbrytande koagulationsfaktorer som använder Fc-fusion för att förlänga halveringstiden, för personer med hemofili i Europa och i delar av Mellanöstern. Under årets gång har vi fått allt större kunskap om de positiva effekter dessa behandlingar medför för både patienter och läkare och allteftersom de intar sin rättmätiga plats inom detta viktiga område, kommer de också att lägga grunden till en betydande tillväxtperiod för Sobi”, sa Geoffrey McDonough, vd och koncernchef, i sin kommentar.

Årsredovisningen för 2016 är tillgänglig både i tryckt format och i en interaktiv responsiv digital version som möjliggör läsning även på mobila enheter. Den digitala versionen omfattar också nerladdningsbara pdf:er av årsredovisningen och excel-filer av de finansiella resultaten, samt en videokommentarer från vd Geoffrey McDonough.

____

För att läsa den digitala versionen av årsredovisningen (på engelska), vänligen följ denna länk
För att beställa en tryckt kopia, vänligen skicka epost till communications@sobi.com

Om Sobi™
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5.2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på  www.sobi.com .

För mer information, vänligen kontakta:  
Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager  Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
0708 73 40 95, 08 697 31 74     +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, 08 697 2135
linda.holmstrom@sobi.com   jorgen.winroth@sobi.com  

Swedish Orphan Biovitrum AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016, klockan 10:00.

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi tog ett stort steg under 2016 när vi lanserade Elocta och Alprolix, två banbrytande koagulationsfaktorer som använder Fc-fusion för att förlänga halveringstiden, för personer med hemofili i Europa och i delar av Mellanöstern
Geoffrey McDonough