Sobi tillkännager ny klinisk fas I prövning på kapitalmarknadsdag


            
På bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm idag meddelade Swedish Orphan
Biovitrum AB (publ) (Sobi) att bolaget har för avsikt att föra en ny biologisk
läkemedelskandidat, SOBI002, in i klinisk prövningsfas. Företaget informerade
också om den fas III data för Kepivance®, som nyligen förvärvades från Amgen,
samt om bolagets förväntningar på de första resultaten för fas III studien kring
Kiobrina, som väntas i början av nästa år.

SOBI002 är en liten biologisk molekyl som baseras på Affibodys® plattform,
vilken fungerar som en selektiv hämmare av komplementproteinet C5, ett
nyckelprotein i immunologiska och inflammatoriska processer som är centrala i
ett antal sjukdomar.

"Att ta SOBI002 till klinisk prövning är en viktig milstolpe för Sobi", säger
Geoffrey McDonough, VD och koncernchef på Sobi. "Det är en bekräftelse på att
vår partnerskapsinriktade innovationsmodell fungerar och kan komma att användas
mot ett brett spektrum av sällsynta sjukdomar där C5 spelar en roll."

"Vi tror att Affibody-teknologin kan erbjuda ett nytt sätt att behandla
komplementdrivna sjukdomar baserat på molekylens storlek, löslighet och
stabilitet", sade David Bejker, VD för Affibody. "Med sin gedigna kunskap inom
utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel för sällsynta sjukdomar
är Sobi väl positionerat för att dra fördel av de potentiellt unika egenskaperna
hos SOBI002."

Studien kommer att utvärdera enstaka och upprepad subkutan och intravenös
administrering av SOBI002 i friska frivilliga försökspersoner. Sobi räknar med
att kunna inleda de kliniska prövningarna under första kvartalet 2014.

Sobi informerade också om fas III data från två kliniska studier om Kepivance.
Studierna visar att Kepivance har potential att minska förekomsten och
varaktigheten av svår oral mukosit, en komplikation som uppstår till följd av
cellgifts- och strålbehandling av huvud-halscancer. Företaget förbereder sig för
att diskutera möjligheterna för en ansökan om en kompletterande licensansökan
(sBLA) för Kepivance med amerikanska läkemedelsverket (FDA).

Beträffande fas III-studien av Kiobrina berättade Sobi att de förväntade
resultaten kommer att innehålla information om tillväxthastighet samt sekundär
data kring de för tidigt födda barnens sjukhusvistelse. Företaget upprepade sin
förväntan att övergripande resultat kommer att presenteras under det första
kvartalet 2014.

---

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com

Om Affibody
Affibody är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla nästa generations
proteinläkemedel baserat på bolagets egenutvecklade teknologiplattormar:
Affibody®-molekyler och Albumod(TM). Affibody utvecklar en portfölj av
innovativa läkemedelsprojekt och erbjuder dessutom licenser till Albumod(TM)-
teknologin, som är utvecklad för att öka effekten av proteinläkemedel genom en
förlängning av deras cirkulationstid i kroppen. Affibody har pågående
kommersiella samarbeten med ett flertal företag inkluderande Algeta, Amylin,
Swedish Orphan Biovitrum, GE, Daewoong, Daiichi-Sankyo och Thermo Fisher.
Affibody grundades 1998 av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och
Karolinska Institutet, och företagets huvudkontor ligger i Stockholm. Bolagets
största ägare är HealthCap och Investor. För kompletterande information se
www.affibody.se.

För mer information - ej för publicering

Media relations           Investor relations

Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of
                   Investor Relations

T: +46 70 410 71 80         T: +46 8 697 20 00

oskar.bosson@sobi.com        jorgen.winroth@sobi.com

                   

Prenumerera

Dokument & länkar