Sobi utnämner Mats-Olof Wallin till tillförordnad Finansdirektör


            
Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) har utnämnt Mats-Olof Wallin till
tillförordnad Finansdirektör (CFO). Wallin - tidigare Finansdirektör för det
svenska bioteknikföretaget Biotage AB - har mer än 30 års erfarenhet av
läkemedelsindustrin från olika ledande befattningar i företag såsom Pharmacia,
Ortivus och Biotage. Han har de senaste månaderna arbetat för Sobi.

"Vi är glada att välkomna Mats-Olof som tillförordnad Finansdirektör. Han för
med sig värdefull erfarenhet och kunskap som kommer att hjälpa oss när vi
fortsätter bygga ett hållbart företag som skapar värde för våra intressenter",
sa VD Geoffrey McDonough.

Annika Muskantor, som har haft rollen som tillförordnad Finansdirektör sedan
augusti 2012, kommer att stödja Mats-Olof i hans nya roll under en
övergångsperiod.

Geoffrey McDonough: "Jag vill tacka Annika för hennes utomordentliga arbete det
senaste året. Hon har skapat en stark finansiell plattform som kommer fortsätta
att stödja utvecklingen av Sobi."

---

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 480. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com


För mer information - ej för
publicering

Media relations             Investor relations

Oskar Bosson, Head of Communications  Jörgen Winroth, Vice President, Head of
                    Investor Relations

T: +46 70 410 71 80           T: +46 8 697 20 00

oskar.bosson@sobi.com          jorgen.winroth@sobi.comPrenumerera

Dokument & länkar