Sobi utökar utvecklingsportfölj inom hemofili - väljer att inkludera potentiellt långverkande hemofili A-kandidat i samarbetet med Biogen Idec


            
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) har valt att i samarbetet med Biogen
Idec inkludera fusionsmolekylen rFVIIIFc-XTEN-vWF som befinner sig i preklinisk
fas. I april 2014 tecknade Amunix Operating Inc., som äger XTEN-teknologin, och
Biogen Idec ett världsomspännande licensavtal. Inom ramen för avtalet mellan
Sobi och Biogen Idec äger Sobi rätten att inkludera fusionsmolekylen rFVIIIFc-
XTEN-vWF i samarbetet. Beslutet är förenat med en ersättning till Biogen Idec.

"Vi gläds över att inkludera denna nya och innovativa teknologi i vårt samarbete
med Biogen Idec", säjer Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef Sobi. "Även om
den är i en tidig utvecklingsfas finns potentialen att XTEN-teknologin en dag
kan ytterligare förlänga halveringstiden för FVIII och skulle därmed eventuellt
kunna bli nästa generations långverkande behandling för personer med hemofili
A."

Biogen Idec och Sobi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av
Eloctate(TM) och Alprolix(TM) för hemofili A och B. Biogen Idec leder
utvecklingen, har tillverkningsrättigheter och kommersialiseringsrättigheter i
Nordamerika och alla andra regioner där Sobi inte är närvarande. Sobi har en
option att förvärva rätten till den slutliga utvecklingen och
kommersialiseringen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och norra Afrika. XTEN
kommer nu att läggas till detta samarbete med liknande villkor som de för
Eloctate och Alprolix.

---

Om hemofili A

Hemofili (blödarsjuka) A är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets
koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av kraftigt reducerade nivåer, eller
fullständig avsaknad av faktor VIII-proteinet, som krävs för normal blodlevring.
Personer med hemofili A upplever upprepade och förlängda blödningar som kan vara
smärtsamma och kan permanenta skador på leder. I vissa fall kan dessa blödningar
vara livshotande. Enligt World Federation of Hemophilia, finns uppskattningsvis
142,000 diagnosticerade patienter med hemofili A i hela världen.[1]
Profylaktiska injektioner av faktor VIII kan temporärt återställa
levringsprocessen för att förhindra upprepade blödningar.

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk
fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och
särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till
2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är
noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.For mer information kontakta

Media relations                                    Investor relations
Charlotte af Klercker                           Jörgen Winroth
Senior Communications Manager       Vice President, Head of Investor Relations
T:
+46 70 729 7327                             T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506
charlotte.afklercker@sobi.com            jorgen.winroth@sobi.com


Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2014, klockan
08:00.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] World Federation of Hemophilia. Annual Global Survey 2012.
http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1574.pdf.


Prenumerera

Dokument & länkar