Sobis vd avyttrar del av incitamentsaktier

Swedish Orphan Biovitrum AB’s (publ) (Sobi™) vd Geoffrey McDonough har sålt 230 000 av de aktier han innehar i Sobi. Försäljningen gjordes dels för att täcka den beräknade amerikanska skatten för 2013 års långsiktiga incitamentsprogram, och för att förbereda investeringen i 2016 års långsiktiga incitamentsrogram under förutsättning att programmet godkänns av årsstämman senare i månaden.

2013 års långsiktiga incitamentsprogram har mött de uppsatta prestationsvillkoren och kommer att falla ut till fullo. Geoffrey McDonough kommer att tilldelas 135 000 aktier inom ramen för programmet. Efter transaktionenerna kommer han att äga 647 845 aktier i bolaget.

Incitamentsaktier beskattas utifrån marknadsvärdet vid tiden för tilldelningen. I USA måste skatten förskottsbetalas samma dag som aktier tilldelas.

- - -

Regler och villkor för det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare 2016 finns på www.sobi.com.

Om Sobi™

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För ytterligare information kontakta

Mediarelationer Investerarrelationer
Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 410 71 80 T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com

Sobi lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016, klockan 08:30.

Prenumerera

Dokument & länkar