Swedish Orphan Biovitrum och Dongbao bildar affärsallians för de kinesiska och europeiska marknaderna


            
Stockholm och Tonghua, Kina - 6 juli 2010 - Swedish Orphan Biovitrum (STO: SOBI)
och Dongbao meddelade idag avsikten att bilda en strategisk affärsallians.
Swedish Orphan Biovitrum blir den utvalda partnern vid marknadsföring och
försäljning av Dongbaos portfölj av biologiska och andra läkemedel i Europa och
att Dongbao blir den utvalda marknadsförings- och försäljningspartnern i Kina
för Swedish Orphan Biovitrums lanserade och kommande produkter.

Den offentliggjorda affärsalliansen skulle utgöra ett samarbete där båda parter
har två fördelar. För det första försäkrar sig var och en om en marknadsförings-
och försäljningspartner för de egna produkterna inom ett viktigt nytt
geografiskt område, Kina för Swedish Orphan Biovitrum och Europa för Dongbao.
För det andra får var och en tillgång till en ny portfölj av intressanta
produkter för den egna hemmamarknaden.

Parterna meddelade också att de avser att, som ett första steg i fullbordandet
av affärsalliansen, slutföra pågående förhandlingar om följande produkter:

 * Järnsackaros, för behandling av järnbrist, från Dongbao där Swedish Orphan
  Biovitrum kommer att vara exklusiv marknads- och försäljningspartner i
  Europa för produkten.

 * Kineret och projektet Kiobrina, som är i sen klinisk utvecklingsfas, från
  Swedish Orphan Biovitrum där Dongbao kommer att vara exklusiv marknads- och
  försäljningspartner i Kina för produkterna.

Swedish Orphan Biovitrum ämnar vidare fördjupa sitt samarbete med Dongbao, och
dess dotterbolag Rechon Life Science Group, med avseende på
tillverkningstjänster.

En allians av detta slag kommer att adressera aktuella trender på
läkemedelsmarknaden i både Kina och Europa. Den kinesiska läkemedelsmarknaden är
omfattande och växer snabbt.  Den blir också allt mer mottaglig för värdefulla,
innovativa produkter som kan avhjälpa stora medicinska behov. Således passar
Swedish Orphan Biovitrums produkter mycket väl in i det starkt växande och
värdefulla specialistläkemedelsområdet på den kinesiska marknaden. På samma sätt
växer biosuperior-segmentet på den europeiska läkemedelsmarknaden snabbt. Detta
gör att en marknadsintroduktion i Europa av Dongbaos portfölj av
biosuperior-produkter är både tidsmässigt rätt och i linje med regionala
trender.

Martin Nicklasson, Swedish Orphan Biovitrums VD säger "Vi är mycket glada över
att vi i Dongbao har funnit en välmeriterad partner som i dag framgångsrik
säljer värdefulla bioteknologiska produkter i Kina. Dongbao har en djup
förståelse för bioteknologiska produkter både när det gäller klinisk utveckling
och tillverkning. Dessutom har de en imponerande meritlista av framgångar inom
det regulatoriska området liksom inom marknadsföring och försäljning. Dongbao är
med andra ord den perfekta partnern att förverkliga stora möjligheter för våra
produkter på den kinesiska marknaden.

Vi är också entusiastiska över att få tillgång till Dongbaos portfölj av
värdefulla biosuperior-produkter och ser fram emot att få arbeta med dessa under
lång tid i Europa för att realisera hela deras kommersiella potential här".

Dr. Zhaoqi Li, Vice President of Dongbao Enterprise Group och Chairman of the
Board of Rechon Life Science Group säger "En snabbt växande kinesisk marknad
erbjuder nu stora möjligheter för innovativa och värdefulla läkemedelsprodukter.
Vi beundrar Swedish Orphan Biovitrums satsningar och prestationer när det gäller
utvecklingen av specialistläkemedel för sällsynta sjukdomar. Vi skall bidra med
alla till buds stående medel för att framgångsrikt introducera Swedish Orphan
Biovitrums produkter på den kinesiska marknaden liksom på de
utvecklingsmarknader där Dongbao/Rechon redan har etablerat ett starkt nätverk.

Dongbao har gjort en mycket intressant resa med utvecklingen av värdefulla
bioteknologiska produkter. Genom att kombinera Swedish Orphan Biovitrums
kunnande, erfarenhet och marknadsnätverk med Dongbaos intressanta spektrum av
bioteknologiska produkter går vi en lyckosam framtid till mötes i Europa.

Partnerskap har alltid varit en viktig del i Dongbaos affärsframgångar.
Skapandet av ett starkt samarbete med Swedish Orphan Biovitrum kommer att vara
värdefullt för vår fortsatta utveckling. Vi är mycket entusiastiska över att
denna affärsallians med Swedish Orphan Biovitrum kan jämna vägen för våra
produkter in på den europeiska marknaden och å andra sidan är vi också mycket
glada över att kunna erbjuda vårt stöd för en framgångsrik introduktion av
Swedish Orphan Biovitrums produkter på den kinesiska marknaden".

Om Swedish Orphan Biovitrum
Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med
internationell marknadsnärvaro. Bolaget fokuserar på att tillgängliggöra och
utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar och stora
medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 marknadsförda
produkter, samt ett växande antal produkter i sen klinisk utvecklingsfas. Våra
fokusområden är: blödarsjuka, inflammation/autoimmuna sjukdomar, försämrat
fettupptag, stödbehandling vid cancerterapi och ärftliga
ämnesomsättningsrubbningar.

Swedish Orphan Biovitrums pro forma intäkter under 2009e var omkring 2 mdr SEK
och antalet anställda cirka 500. Huvudkontoret finns i Sverige och aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

För ytterligare information kontakta Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08 697 20 00

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Telefon: 073 422 15 40
E-mail:erik.kinnman@sobi.com

Informationen ovan är sådan som Swedish Orphan Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
juli 2010, klockan 8:30.

Prenumerera

Dokument & länkar