Theresa Heggie avgår från styrelsen och kommer inte att föreslås till omval vid Sobis årsstämma 2017

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar idag att Theresa Heggie, med omedelbar verkan, avgår från sin roll som styrelseledamot.

Theresa Heggie kommer att tillträda en ännu ej kungjord ledande befattning som inte går att kombinera med hennes roll som styrelsemedlem i Sobi.

”Å styrelsens vägnar vill jag tacka Theresa för hennes tid och bidrag”, säger Håkan Björklund, styrelsens ordförande. ”Vi önskar henne all lycka i framtiden”.

Som en följd av Theresa Heggies utträde ur styrelsen, har Sobis valberedning informerat Sobi om att valberedningen kommer att justera sitt förslag till Sobis årsstämma 2017. Valberedningen föreslår således att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex istället för sju och att Theresa Heggie inte föreslås till omval.

Om Sobi™
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5.2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta: 
Media relations        Investor relations
Morten Grøn, Vice President, Head of Communications  Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: + 45 25 56 47 81  +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, 08 697 2135
morten.gron@sobi.com   jorgen.winroth@sobi.com  

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar