Om oss

Swedish Tourism Innovation Center AB (svb*) är en nationell och internationell arena och plattform för gränsöverskridande samverkan för ökad innovation relaterat till turism. Visionen är att bidra till en bättre värld med turism som verktyg för att lösa globala samhällsutmaningar. Bolagets advisory board, som representerar de marknader och projekt som centret driver, består av både nationella och internationella aktörer. Initiativtagare till Swedish Tourism Innovation Center är näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).* Förkortningen svb betyder att innovationscentret är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Läs mer: www.tourisminnovation.se.