Turistnäringens trendanalys presenteras på Tillväxtdagen

Vad betyder ”tillväxt för hela Sverige” för turistnäringens aktörer? Vad säger årets trendanalys och vad krävs för att näringen ska nå vision 2020? Medverkar gör statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet.

Tillväxtdagen arrangeras inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter, i samarbete med bl.a. Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), Svensk Turism, Näringsdepartementet, TUR 2012, Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Trafikverket.

Välkommen att möta spännande föreläsare, näringens aktörer och offentliga beslutsfattare i samband med Tillväxtdagen 2012.

PROGRAMPUNKTER

Datum: Onsdagen den 21 mars

Plats: Lokal H1 (TUR, Svenska Mässan, Göteborg).


10:30-10:50 Regeringens insatser och syn på turistäringens utveckling
Marita Ljung, statssekreterare, Näringsdepartementet och Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

10:50-11:05 Med vision 2020 i fokus
Gemensamma mål och satsningar mot fördubblad omsättning 2020. Magnus Nilsson, ordf. Svensk Turism, Thomas Brühl, vd, Visit Sweden och Jan Lundin, vd på Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS),

11:05-11:20 Lansering av årets trendanalys
Vad säger trenderna och vad måste hända för att näringen ska nå visionen 2020? Björn Arvidsson, analysansvarig för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. 

11:20-12:15 Upp till bevis! Tillväxt för hela Sverige
Marita Ljung, statssekreterare Näringsdepartementet tillsammans med Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet, Thomas Norell, generaldirektör Statens fastighetsverk, Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket, Lena Liljebäck, produktchef, Arbetsförmedlingen och Torbjörn Suneson, chef strategisk utveckling Trafikverket berättar om hur verksamheterna samordnas för att bidra till turistnäringens utveckling.

För pressackreditering, vänligen kontakta:

Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se


RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige

Rese- och Turistnäringen i Sverige är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt turistnäringens intressenter. RTS har sedan 2010 det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva det nationella utvecklingscentret, TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. För vidare information, se www.rts.se.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter
Det nationella utvecklingscentret etablerades 2010 med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) som projektägare. Utvecklingscentret är en plattform för privata och offentliga aktörer kring samarbeten, produktutveckling och samordning av nationella projekt. TRIP.se är utvecklingscentrets samlingsplats och näringens största community för företagsutveckling, informationsutbyte, möten, kompetensutveckling, affärsnätverk med mera. Läs mer på www.trip.se.

Om oss

Swedish Tourism Innovation Center AB (svb*) är en nationell och internationell arena och plattform för gränsöverskridande samverkan för ökad innovation relaterat till turism. Visionen är att bidra till en bättre värld med turism som verktyg för att lösa globala samhällsutmaningar. Bolagets advisory board, som representerar de marknader och projekt som centret driver, består av både nationella och internationella aktörer. Initiativtagare till Swedish Tourism Innovation Center är näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).* Förkortningen svb betyder att innovationscentret är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Läs mer: www.tourisminnovation.se.

Dokument & länkar