Nytt jobb: få betalt för att åka på semester

Med hemliga testare ska svenska turistdestinationer få ett lyft. En turistorganisation söker just nu efter personer som kan tänka sig att skriva turist på visitkortet och spendera arbetstiden på hotell, muséer och andra turistorganisationer. Resandet sker mot månadslön, och som bonus får testarna möjlighet att göra världen lite bättre. Bakom organisationen står bland andra Tillväxtverket, VisitSweden och Det Naturliga Steget. 

Som rådgivare för Swedish Welcome är arbetsuppgiften att resa runt till de destinationer som valt att bli medlemmar i organisationen, i dagsläget är det över 100 företag. Företagen kan vara hotell, museer, äventyrsaktiviteter eller andra turistattraktioner. Exempel på medlemmar är Astrid Lindgrens värld, Sala silvergruva och Myskoxcentrum i Härjedalen.

På plats ska rådgivaren bedöma resmålet, ibland som hemlig gäst och ibland som bokad. Till arbetsuppgifterna hör att testa verksamheten grundligt, för att sedan analysera den och ge råd på förbättringar.

-          Tjänsten som rådgivare är en unik chans att kombinera turistande med ett meningsfullt arbete med att göra hela Sverige till ett mer attraktivt resmål för både inhemska och utländska besökare. Våra medlemmar har alla gemensamt att de vill ge sina gäster ett ännu bättre välkomnande och bidra till en hållbar utveckling, säger Jonas Oldmark, verksamhetschef för Swedish Welcome.

Bakom organisationen står bland andra Tillväxtverket, VisitSweden och Det Naturliga Steget samt ett antal regioner i Sverige. Syftet är att förbättra attraktionskraften för Sverige som turistdestination.

Metoden, att utvärdera besöksnäringen genom besök från professionella rådgivare, är väl beprövad i andra delar av världen, och det svenska kvalitets- och hållbarhetssystemet är framtaget i nära samarbete med partners från Skottland och Nya Zeeland. Där har liknande system använts med framgång i över 30 år, och har bidragit till att göra de länderna till ledande destinationer för hållbar turism.

För ett hållbart turistsverige
Bättre gästupplevelser och en hållbar utveckling är grundprinciperna bakom Swedish Welcome. Rådgivarna har i uppdrag se över turistföretagens verksamhet utifrån både gästens perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Aspekter som energianvändning, avfallshantering och användandet av förbrukningsvaror väger lika tungt som gästvänlighet och matkvalitet.

-          Skandinavien och Sverige har en sällsynt god chans att profilera sig som en hållbar turistdestination. Vi har naturen, vi har kunskapen och vi har förmågan. Förhoppningsvis kan våra rådgivare ge turistföretagen en extra knuff i rätt riktning, säger Jonas Oldmark.

För mer information
Kontakta Jonas Oldmark, verksamhetschef Swedish Welcome

jonas.oldmark@thenaturalstep.org; 0708-557 311

Christian Åberg, initiativtagare till projektet, region Västsverige
christian.aberg@vastsverige.se; 0705-432 017

www.swedishwelcome.se

Om tjänsten som rådgivare
Swedish Welcome söker i ett första skede sju personer som ska utbildas och tränas under hösten 2013. Efter nyår är de redo att göra skarpa företagsbesök och under 2014 kommer mer än 600 företag att få besök av en professionell gäst från Swedish Welcome. Se även faktaruta nedan.

Om Swedish Welcome
Swedish Welcome är en ideell organisation med ändamålet att ge företag och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser, som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism. Swedish Welcome drivs utan vinstsyfte och har sitt säte i Stockholm.

Bakom organisationen står Tillväxtverket, VisitSweden, Det Naturliga Steget, Statens Fastighetsverk samt regionerna Jämtland och Härjedalen, Småland, Västmanland och Sörmland och Västsverige. Övriga samarbetspartners är VisitScotland, brittiska Green Tourism Business Scheme samt World Class Tourism.

Fakta: Så går bedömningen till
Bedömningen sker i tre steg: Kategorisering, Bedömning och Rådgivning.

Kategorisering
I kategoriseringen fastställer rådgivaren att er verksamhet har vad som krävs för att kunna vara med i Swedish Welcome, samt vilken kategori som bäst motsvarar er verksamhet.

Bedömning
Rådgivaren bedömer er verksamhet utifrån 50 till 70 olika aspekter vid varje besök. Aspekterna är indelade i 18 grupper:

1.     Gästvänlighet
2.     Kultur- & naturarv
3.     Tillgänglighet
4.     Säkerhet
5.     Arbetsmiljö
6.     Hälsa
7.     Mat & dryck
8.     Förbrukningsvaror
9.     Utrustning
10.  Resor & transporter
11.  Energi
12.  Vatten
13.  Avfall
14.  Städning
15.  Innemiljö
16.  Utemiljö
17.  Byggnation
18.  Ledarskap & styrning

Rådgivning

I samband med feedbacksamtalet under besöket presenteras det preliminära resultatet med förslag till åtgärder. Rådgivaren uppmärksammar sådant som är bra, påpekar vad som kan förbättras och ger tips och förbättringsförslag. Vid rådgivningen finns det förstås också möjlighet att ställa egna frågor och be om råd på sådant du gått och funderat på.

Fakta om tjänsten:

Rekryteringen sker i tre steg:

 • Steg 1: Personlighetsformulär och färdighetstest (pågår t.o.m. 14 april).
 • Steg 2: CV-läsning.
 • Steg 3: Kompetensbaserade intervjuer, arbetsprov och referenstagning.
 • Swedish Welcome rekryterar ett team av sju likasinnade
 • Rådgivarna får 12 veckors utbildning tillsammans med de andra i teamet

Tidplan:

 • Rekrytering tom juni
 • Utbildning och praktik september-dec
 • Skarpa uppdrag på fältet januari 2014

Swedish Welcome söker personer som gillar:

 • att resa
 • att förändra och förbättra
 • att se fiffiga detaljer
 • och lägga märka till missar och dåliga lösningar
 • att coacha och driva utveckling framåt

Jonas Oldmark, verksamhetschef 
jonas.oldmark@thenaturalstep.org 
0708-557 311

Swedish Welcome är en ideell organisation med ändamålet att ge företag och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser, som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism. Swedish Welcome drivs utan vinstsyfte och har sitt säte i Stockholm.

Bakom organisationen står Tillväxtverket, VisitSweden, Det Naturliga Steget, Statens Fastighetsverk samt regionerna Jämtland och Härjedalen, Småland, Västmanland och Sörmland och Västsverige. Övriga samarbetspartners är VisitScotland, brittiska Green Tourism Business Scheme samt World Class Tourism.

Taggar:

Om oss

Trygga val för bättre upplevelser och hållbar utveckling. Professionella bedömningar av boenden och upplevelser. Certifierade turismverksamheter som vill utveckla svensk besöksnäring för dagens gäst, och för morgondagens. Tillsammans är vi Swedish Welcome.

Dokument & länkar

Citat

Tjänsten som rådgivare är en unik chans att kombinera turistande med ett meningsfullt arbete med att göra hela Sverige till ett mer attraktivt resmål för både inhemska och utländska besökare. Våra medlemmar har alla gemensamt att de vill ge sina gäster ett ännu bättre välkomnande och bidra till en hållbar utveckling, säger Jonas Oldmark, verksamhetschef för Swedish Welcome.
Jonas Oldmark
Skandinavien och Sverige har en sällsynt god chans att profilera sig som en hållbar turistdestination. Vi har naturen, vi har kunskapen och vi har förmågan. Förhoppningsvis kan våra rådgivare ge turistföretagen en extra knuff i rätt riktning, säger Jonas Oldmark.
Jonas Oldmark