Turismföretagare upprörda: Hållbar besöksnäring en nationell angelägenhet!

Den nationella kvalitets- och hållbarhetscertifieringen Swedish Welcome har ännu inte fått besked om fortsatt nationell medfinansiering under 2016 och har därför tvingats säga upp alla anställda. Tystnaden från regeringen har väckt ett starkt engagemang från näringen som nu uppmanar statsministern att agera.

Swedish Welcome har, på kort tid för att vara i certifieringssammanhang, lyckats bygga kanske världens främsta metod för utveckling av en mångfald av turismverksamheter. Effekterna är många och goda. Gästerna hittar och får ta del av bättre upplevelser, svenska turismverksamheter utvecklas i en rykande takt och gör allt bättre affärer. Regionerna ser hur utvecklingstakten stiger och hur intresset för att bli Swedish Welcome-certifierad ökar samtidigt som de nu kan börja mäta sina destinationers styrkor och svagheter.

Regeringen säger att turismen är Sveriges basnäring, något vi ska satsa mycket på. Men när det gäller att fortsätta ta sitt nationella ansvar för medfinansiering av Swedish Welcome-certifieringen är det tyst.

Uppdrag: en nationell hemvist för Swedish Welcome

Ägarna av Swedish Welcome AB, föreningen Swedish Welcome som består av regionala turismorganisationer, har sedan den bildades i februari 2013 haft i uppdrag att hitta en långsiktig nationell hemvist för Swedish Welcome-certifieringen, något man tillsammans med Swedish Welcome AB:s styrelse och ledningen i Swedish Welcome arbetat med sedan dess. Trots ett intensivt arbete och ett stort engagemang från politiker på regional och nationell nivå, riksdagspersoner, tjänstemän och branschkollegor så har man till dags dato inte kommit fram till en lösning.

Tillväxtverket, som medverkade vid bildandet av Swedish Welcome och har stått för merparten av den offentliga medfinansieringen ända sedan projektstarten 2010, kommer inte att fortsätta finansieringen av Swedish Welcome-certifieringen och har valt att inte utvärdera satsningen i sin helhet. Det har medfört att styrelsen i Swedish Welcome AB nu tagit beslut om att kraftfullt minska kostnaderna från januari 2016 genom att säga upp alla medarbetare.

  • Vi arbetar intensivt med att hitta lösningar samtidigt som vi fortsätter att leverera beställda tjänster till medlemmar och regioner, säger Jonas Oldmark, VD på Swedish Welcome.

Starkt engagemang från näringen

De drygt 200 Swedish Welcome-medlemmarna, som spänner från upplevelse- och boendeföretagare till representanter för djurparker och museer, informerades om nuläget i ett medlemsbrev häromdagen.

Med Småland, en av de första regionerna att ta initiativ till Swedish Welcome-certifieringen, i spetsen, kommer nu reaktionerna från engagerade medlemmar:

Jan Evansson som driver RAMOA Adventure Village har tagit kontakt med Vetlandaposten och skrivit till Stefan Löfven:

Jan Evansson vill tala med statsministern

Rolf Guldström, upplevelseföretagare i Ädelfors, har startat Smålandsupproret, där han uppmanar sina kollegor att ställa Näringsdepartementet till svars och ”be dem förklara bristande finansiering av vårt certifieringssystem Swedish Welcome”.

Annika Maschke driver Skärsjöhäst och skriver på Facebook till Jan Evansson:

”Jag håller helt med dig Jan. Inte är Swedish Welcome bara ett certifieringssystem utan dessutom en stor stöd i utvecklingsarbetet när det gäller kvalitet, hållbarhet och inte att glömma den viktiga biten med miljövänlighet. Man får konkret hjälp! Ett utmärkt redskap också (redan idag!) att kunna lätt hitta ett samarbete mellan företag utan att behöver satsa mycket egen tid på det. Den tiden kan man istället investera i förbättringen av det egna företaget. Ännu ett stort plus är att det fungerar för flera olika kategorier samtidigt. Vi i upplevelsebranschen har det oftast svårt att hitta en passande kategori i de olika systemen.
Jag tror det är många som stärker din rygg i detta Jan. Tack för din insats!”

Ellen Nystedt på Nystedt Husky Tur & Natur:
”Vi står vid Ramoa Adventure Village och Jan Evansons sida och är även vi ett av företagen som både varit pilotföretag och som utvecklats och växt mycket med stöd av Swedish Welcome. Swedish Welcome är efterfrågat, välbehövt och måste få vara en naturlig del av besöksnäringens framtid om den ska fortsätta växa och öka Sveriges BNP på ett hållbart sätt!”

Lena Stävmo är VD för Destination Småland i Kronobergs län och en av de turismchefer som varit engagerad i Swedish Welcome-certifieringen sedan starten. Hon intervjuas i Swedish Welcomes medlemsbrev Nummer 3, 2015:

”Detta är rätt väg att gå!”

Varför tycker du att en nationell kvalitets- och hållbarhetscertifiering är viktig för svensk turism?

”Vi vill att Sverige ska kunna ta en ledande position inom besöksnäringen i världen vilket vi definitivt har potential till men då måste vi kunna erbjuda besöksmål och aktiviteter i världsklass! Vi måste känna oss trygga med att det vi marknadsför lever upp till och gärna överträffar de förväntningar som gästen har. Med Swedish Welcome har vi ett verktyg som hjälper oss med den utvecklingen och gör så att företagen kan vässa sig inför framtiden inte bara kvalitetsmässigt utan även på ett långsiktigt hållbart sätt!”

Det har varit ett härligt entusiastiskt intresse bland turismverksamheterna i din region att Swedish Welcome-certifiera sig och senast förra veckan hade ni ett informationsmöte för nya intresserade i Småland. Hur tänker du inför framtiden?

”Vi har ett fortsatt stort intresse ibland våra företag och det bästa är att de nu börjar ställa krav på varandra att gå med eftersom de inte vill samarbeta med andra och göra gemensamma paket om de inte vet vilken service och kvalité alla kan stå för. Detta triggar hela områden och destinationer till gemensam utveckling. En utveckling som vi behöver om vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen.

Med tanke på de utmaningar vi nu står inför med Swedish Welcome så känner vi ändå en styrka i att vi och företagen känner att detta är rätt väg att gå och vi ägarregioner gör allt vi kan på nationell nivå för att hitta en stabil nationell hemvist och säkra finansieringen för framtiden. Vi måste få de styrande i Sverige att inse hur en investering i besöksnäringen ger mångfalt tillbaka i framtiden i en näring som skapar både jobb och intäkter lokalt i hela landet!”

Tillsammans har vi skapat något unikt

Swedish Welcome AB har tillsammans med medlemmarna, regionerna och andra partners byggt något helt unikt, som skapar konkret förändring. Bara det senaste året har rådgivarna varit på 255 besök hos svenska turismverksamheter. De har skrivit 201 rådgivarrapporter med 7874 förslag till hur de kan vidareutveckla sina verksamheter för ännu bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. De framsteg turismverksamheterna gör, och som nu också kan mätas, visar på en fantastisk drivkraft, professionalitet och framsynthet.

Swedish Welcome-certifieringens första statistikrapport har tagits emot mycket väl och visar tydligt den potential som certifieringen har. Inte bara för gäster, verksamheter och regioner, utan också för omställningsarbete och positionsförflyttning av svensk turism.

  • Vi ser en generell förbättring inom samtliga områden som bedöms, säger Jonas Oldmark.

  • Störst är ökningen inom gästinformation och tillgänglighet, som är de områden som sammantaget fått lägst bedömning och även de områden där rådgivarna kommit med flest förbättringsförslag.

Den 29 oktober presenterades Swedish Welcome-certifieringen för 260 deltagare

på Norsk Upplevelsekonferens i Svolvaer vid Lofoten. Samtal kring att använda Swedish Welcome-certifieringen i Norge har förts under en längre tid de båda länderna emellan.

  • Vi tittar nu tillsammans på ett pilotprojekt där vi ska genomföra Swedish Welcome-certifieringar för 30-40 upplevelseföretag i Norge under vintern, säger Jonas Oldmark.

För mer information, kontakta:

Jonas Oldmark, VD, Swedish Welcome AB, 070 – 855 73 11

Styrelsen för Swedish Welcome AB

Styrelsen för föreningen Swedish Welcome (ägarna)

Fakta om Swedish Welcome:
Swedish Welcome är en unik svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling.

Genom hemliga och bokade besök i verkligheten hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcome-rådgivare hur bra verksamheterna är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar.

För medvetna gäster blir professionella omdömen allt viktigare vid val av boenden och andra upplevelser. Därför visas resultaten av bedömningen också upp, både hos turistverksamheten och på www.swedishwelcome.se

Bedömningsnivåerna sträcker sig från ”Godtagbar” till ”Enastående” och ett antal minimikrav måste vara uppfyllda för att certifiering ska kunna genomföras. Läs mer om Swedish Welcome-certifieringen på www.swedishwelcome.se Idag fler än 200 medlemmar certifierade eller under pågående certifiering. Swedish Welcome-certifieringen har utvecklats och lanserats nationellt på initiativ av Tillväxtverket och regionala turismorganisationer.

Om oss

Trygga val för bättre upplevelser och hållbar utveckling. Professionella bedömningar av boenden och upplevelser. Certifierade turismverksamheter som vill utveckla svensk besöksnäring för dagens gäst, och för morgondagens. Tillsammans är vi Swedish Welcome.

Citat

Swedish Welcome är efterfrågat, välbehövt och måste få vara en naturlig del av besöksnäringens framtid om den ska fortsätta växa och öka Sveriges BNP på ett hållbart sätt!
Ellen Nystedt, Nystedt Husky Tur & Natur