Per Andersson blev årets riddare av Trämarknadsorden

Den 17 november dubbades Per Andersson VD på AB Hilmer Andersson till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

2016 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet den 17 november.

Juryns motivering till utnämningen av 2016 års riddare av Trämarknadsorden lyder:

Per Andersson har, i tredje generation, på ett förtjänstfullt sätt vidareutvecklat familjeföretaget AB Hilmer Andersson till gagn för bygd, region och bransch. Företaget har under Per Anderssons ledning kontinuerligt drivits framåt produktmässigt, tekniskt och med stabil lönsamhet. Kompetensförsörjning och generationsväxling är viktiga ingredienser i det hållbara företagandet i en bransch som är ryggraden för den värmländska ekonomin och sysselsättningen.  

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
Tel 08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Prenumerera