Svenskt Trä rekryterar ny chef för standardisering och forskning

I början av 2017 tillträder Björn Källander som ny chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Världen står inför ett ökat byggande av aldrig tidigare skådat slag. Ökningen genererar en växande efterfrågan speciellt av förnybara material som trä. Standardisering- och FoU-arbete är basen för utvecklingen av svenska träprodukter och branschorganisationen Svenskt Trä rekryterar nu en ny chef för funktionen Standardisering och FoU, Björn Källander.

Björn kommer senast från Stora Enso Timber där han arbetade som projektledare inom FoU. Han har tidigare arbetat på bland annat Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Stora Research och AssiDomän.

- Det ska bli mycket intressant att tillträda som chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä i början av nästa år. Jag har arbetat omväxlande inom den akademiska forskningsvärlden och träindustrin och sett den här världen från båda sidor, säger Björn.

Björn ska driva och koordinera det trärelaterade standardiserings- och FoU-arbetet på Svenskt Trä. Hans uppgift blir bland annat att förbättra kommunikationen mellan träindustrin och den akademiska forskningen, men även mellan träindustrin och standardiseringsorganen.

- Jag hoppas på att kunna fungera som en bro mellan två olika världar. Det blir min uppgift att lyfta fram träindustrins forskningsbehov till den akademiska världen och bidra till att underlätta för träindustrin att tillämpa resultaten, menar Björn.

En annan viktig del i Björns nya tjänst på Svenskt Trä innebär att driva träindustrins standardiseringsarbete.

- Träindustrin är en sektor som har ett stort behov av internationella standarder. Vi behöver bli både mer proaktiva och offensiva. I och med internationaliseringen har de gemensamma frågorna har blivit fler och hela industrin tjänar på bra standarder, säger Björn.

Baserat på en förnybar och växande råvarubas erbjuder branschorganisationen Svenskt Träs medlemsföretag produkter och system för en hållbar framtid.

- Vi ser en tydlig trend mot ökad användning av träprodukter, inte minst inom byggsektorn. Standardiserings- och FoU-arbetet är centralt för utvecklingen av våra medlemmars produkter, marknader och konkurrenskraft och där har Björn en mycket viktig uppgift att fortsätta att driva det arbetet framåt, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

Högupplösta bilder

Kontakt:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
Tel 070-564 82 01
mikael.eliasson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Prenumerera