Svenskt Trä till COP23 i Bonn

Inom ramen för det Nordiska Ministerrådet reser Svenskt Trä till Bonn och FN:s klimatförhandlingar COP23. Konferensen som pågår mellan 6–17 november 2017 syftar till att ta nästa steg i arbetet med att förverkliga klimatavtalet från Paris 2015. I Nordiska Ministerrådets egna paviljong är det bioekonomins nytta och bidrag till klimatavtalet som kommer avhandlas. Det handlar bland annat om lösningar, metoder och kunskap för en grönare framtid.

Mikael Eliasson, Direktör för Svenskt Trä, kommer i sin medverkan specifikt att lyfta frågor som handlar om svensk industrialisering som strategi för en bioekonomisk omställning. Syftet är att öka användandet av biomassa och samtidigt optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

- Som representant för Skogsindustrierna vet jag att vi har en unik bioekonomisk kunskap som skapar värde för svensk produktivitet och innovation, men också globalt för klimatet. I och med att klimatfrågan berör oss allt mer, har vi också ett ansvar för att bidra till grön kunskapsspridning om vår bioekonomiska omställning och dess möjligheter, säger Mikael Eliasson.

Förra året deltog Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, under COP22. Då som representant för byggsektorn och i samtal om städernas roll i klimatarbetet.

- Klimatutmaningarna är här och nu. Det är de närmaste 50–100 åren som är de mest kritiska och vi måste därför ställa om nu. Vi kan inte vänta på någon eventuell lösning som kanske kommer om några decennium – vi behöver bygga för klimatet och med mer trä om vi ska klara klimatutmaningarna, säger Susanne Rudenstam.

Mer om Svenskt Träs deltagande på COP23 och arbetet för en ökad bioekonomi på twitter @SvensktTra.

Högupplösta bilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
Tel 08-762 72 01 mikael.eliasson@svenskttra.se

Carl Wangel, ansvarig kommunikation och public affairs Sveriges Träbyggnadskansli
Tel 079 382 88 07 carl.wangel@trabyggnadskansliet.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Taggar:

Om oss

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Prenumerera