Swedmach tecknar stort avtal i England

Swedmach tecknar stort avtal i England. Dubblar omsättningen. Swedmach Industries AB (publ.) har tecknat ett stort avtal med ett av Englands ledande postorderföretag som marknadsför industrivaror. Kontraktet börjar löpa den 1 mars. Swedmach räknar med en fördubbling av försäljningen i England. Samtliga Swedmachs truckar och ergolyftare finns med i avtalet. "Jag ser samarbetet med Linpac Group som ett stort genombrott på den engelska marknaden", säger Swedmachs VD, Hans Åke Färnstrand. "Linpac Group är en ledande leverantör av ett komplett sortiment lättare produkter för inomhuslogistik. Sammanlagt har de ett tusental produkter exempelvis ställage, hyllor, hjälpmedel mm, men det är våra truckar de har valt. De kan sin marknad och har en gammal, väl inarbetad organisation som täcker hela landet. Den nya försäljningsformen, katalog och Internethandel i kombination med lokal service och rikstäckning kommer att bli en vinnare", fortsätter Färnstrand. Marknaden växer kraftigt, Swedmach nyanställer Även övriga marknader växer stadigt. Totalmarknaden i Europa för lättare truckar och ergoprodukter har ökat med ca 20% mellan 98 och 99. Detta innebär att intresset för Swedmachs produkter är mycket stort och företaget väntar sig ett flertal betydelsefulla kontrakt under våren. För att möta expansionen söker Swedmach nya medarbetare; säljare för Norden, en marknadsassistent, en person för tekniskt kundsupport och service samt en koncerncontroller. Den 20 mars lämnar Swedmach sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999. Linpac Group Linpac Group är ett privat företag som grundades 1959. Företaget har idag en global marknad med en miljardomsättning. Under våren ger Linpac ut en 196 sidig katalog med bl.a. ett komplett sortiment för transport och lagerhantering. Samtliga produkter kan även beställas via företagets e- handelssida, www.storagedirect.co.uk. Sortimentet är noga valt, endast top of the line produkter kommer ifråga och kunden får en heltäckande support från företagets lokala servicecenters som finns över hela England. Linpacs katalog/hemsida är den första i sitt slag när det gäller materialhantering. Swedmach Industries Swedmach utvecklar och marknadsför mindre truckar och ergolyftar för inomhusbruk, en marknad som expanderar mycket snabbt. Produkterna säljs under två varumärken; Liftwell som vänder sig till professionella företag med stora krav på kvalitet, kunskap och service, och säljs exempelvis via professionella truckåterförsäljare. Mach som vänder sig till kunder som ser till priset i första hand. Mach sortimentet säljs via järnhandeln och postorderföretag. Utöver detta levererar Swedmach produkter till OEM- marknaden, dvs. kunden får sitt eget namn på produkten. Swedmachs huvudmarknader finns idag i Norden, England och Tyskland. Export till övriga marknader sker via fristående distributörer. Swedmach Industries AB (publ.) är sedan juni 1999 noterat på Aktietorgets lista. För ytterligare information, kontakta: Hans-Åke Färnstrand, VD Swedmach Industries AB Telefon: 013-10 23 20 E-post: hans.faernstrand@swedmach.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar