Nordstjernan har offentliggjort att budpliktserbjudandet avseende Swedol fullföljs och att acceptfristen förlängs

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde idag, 18 maj 2018, följande:

  • Nordstjernan kontrollerar 66,3 procent av aktierna och 71,8 procent av rösterna i Swedol efter att 17,5 procent av aktierna har lämnats in i budpliktsbudet.
  • Acceptfristen för budpliktsbudet förlängs till 30 maj 2018 för att ge kvarvarande aktieägare ytterligare en möjlighet att acceptera budpliktsbudet. Redovisning av likvid till de som lämnat in aktier i budpliktsbudet den 16 maj 2018 eller tidigare beräknas ske omkring den 23 maj 2018.

För Nordstjernans fullständiga pressmeddelande, se www.swedol.nordstjernan.se.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. [16.30].

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Taggar:

Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3 miljarder kronor år 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar