Swedol förvärvar resterande aktier i Univern Senter Arendal

Swedol AB har ingått avtal om att köpa resterande andel i Univern Senter Arendal AS. Företaget har fram till nu varit ägt till 60% av Swedolkoncernen och 40% av Kest invest AS. Förvärvet slutförs den 1 juli.

Univern Senter Arendal omsätter omkring 16 miljoner norska kronor och är en del av Univern, Swedolkoncernens specialistkedja för yrkeskläder och skydd i Norge.

- Genom att vi nu får full kontroll över Univern Senter Arendal förenklar vi koncernens strukturer. I och med denna affär kommer nu alla Univern Senter vara helägda av Swedol, säger Swedols VD Clein Johansson Ullenvik.

För ytterligare information kontakta:

Gunstein Lauvrak, chef Swedol Norge, Mob. +47 924 00 120, gunstein.lauvrak@univern.no 
Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. +46 8 742 47 20, Mob. +46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se 

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3 miljarder kronor år 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Prenumerera