Swedol stänger butiken i Moss i Norge

Swedol genomför nu det åtgärdsprogram för den norska verksamheten som aviserades i delårsrapporten avseende januari- september 2015. Butiken i Moss stängs den sista december 2015 och butiksytorna i Fredrikstad och Kristiansand minskas. Reserveringar för åtgärderna sker under fjärde kvartalet 2015 i enlighet med tidigare lämnad information.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Christina Larsson, Personalchef/HR Swedol, Tel: 46 8 742 47 60, Mob: 46 70 721 03 05, christina.larsson@swedol.se

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 49 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 16,30.


Om oss

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare och på postorder kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar