Swedols försäljningsutveckling för december 2015

Försäljningen i december uppgick till 133,0 Mkr (119,1), en ökning med 11,7% jämfört med motsvarande period föregående år.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets tolv månader (januari – december 2015) ökade med 11,3% till 1 540,0 Mkr (1 383,3). 

Det totala antalet butiker uppgick per den sista december 2015 till 49 (47).

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO, Tel: 46 8 742 47 60, Mob: 46 70 721 03 05, casper.tamm@swedol.se

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 49 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 14 januari 2016 klockan 08.30Om oss

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare och på postorder kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar