Swedols försäljningsutveckling för januari 2013

Försäljningen i januari uppgick till 102,9 Mkr (105,0), en minskning med 2,0% jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har sex butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2013 till 46 butiker. Distanshandeln uppgick till 14,4 Mkr (15,1).

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Markku Piippo, VD Swedol Tel. +46 8 742 47 20 Mob. +46 70 304 05 84 markku.piippo@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. +46 8 742 47 32 Mob. +46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept - egna butiker och internethandel samt återförsäljare.
Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2011 omsatte Swedol 1 284 miljoner och sysselsatte cirka 380 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 14 februari 2013 klockan 08.50.


Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3,2 miljarder kronor år 2018 och har cirka 1000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar