Valberedning

Swedol AB (publ) har utsett valberedning

15 oktober, 2007

I enlighet med beslut på Swedols årsstämma i maj 2007 har en valberedning utsetts bland de tre största aktieägarna per den 30 september samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen skall bland annat arbeta fram ett förslag till styrelsen att föreläggas årsstämman för beslut.

Per den 30 september 2007 var de tre största ägarna i Swedol AB (publ) Zelda AB med 3.200 000 A-aktier och 15.860 000 B-aktier, Lannebo Microfond med 1.750 000 B-aktier samt Kåpan Pensioner med 1.250 000 B-aktier.

Valberedningen består av Rolf Zetterberg. Johan Lannebo, Göran Leine samt John Zetterberg. Ordförande är Rolf Zetterberg som representant för den största ägaren, Zelda AB.

Aktieägare inbjudes att komma med förslag och synpunkter till valberedningen på adress,
Swedol AB (publ), Box 631, 135 26 Tyresö.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Markku Piippo, VD Swedol
Tel: +46 (0)8-742 47 20, markku.piippo@swedol.se

John Zetterberg, styrelseordförande Swedol
Tel: +46 (0)8-753 71 42, john@zelda.se

Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3 miljarder kronor år 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar