Aktiemäklare tilldelas en erinran av SwedSecs disciplinnämnd

Aktiemäklaren rapporterade inte en inträffad incident till sin chef och åsidosatte därmed företagets interna regler.

Aktiemäklaren tog emot en order om att sälja fonder för en kunds räkning. Ordern utfördes för sent, vilket ledde till en förlust för kunden om ca 100 000 kr, som företaget har ersatt.

SwedSecs disciplinnämnd anför att det uppkomna dröjsmålet med kundens fondorder, på grund av förmildrande omständigheter, inte bör läggas till grund för någon disciplinpåföljd. Däremot har aktiemäklaren enligt företagets interna regler haft en skyldighet att anmäla incidenten till sin chef.

Disciplinnämnden tilldelar den licensierade aktiemäklaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa  << här >>

För ytterligare information kontakta:
Mirre Laurell, chefsjurist SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 14, mirre@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 176 företag är anslutna till SwedSec och drygt 9 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar