Kraftig ökning av SwedSec-licensierade

I månadsskiftet juni/juli 2013 var drygt 13 700 anställda på den svenska värdepappersmarknaden SwedSec-licensierade, vilket är en kraftig ökning under året. Antalet SwedSec-anslutna företag var vid samma tidpunkt fler än någonsin och uppgick till 181 stycken.

Ökningen av antalet licenshavare förväntas fortsätta och beror huvudsakligen på SwedSecs skärpta regler. Sedan den 1 januari 2013 måste alla rådgivare som arbetar med finansiell rådgivning på företag som är anslutna till SwedSec licensieras. Tidigare gällde endast licenskravet den som ägnar sig åt kvalificerad rådgivning.

– De skärpta kraven för rådgivare leder till höjda kunskaper och att fler omfattas av det disciplinära förfarandet vilket stärker konsumentskyddet, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec.

SwedSec-licensieringen är baserad på självreglering, vilket innebär att det är frivilligt för företag att ansluta sig till systemet. För förtroendet för branschen är det därför viktigt med en bred uppslutning kring SwedSec, vilket för de anställda medför kunskapskrav samt krav på att följa lagar och andra regler. Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

– SwedSec är en kvalitetsstämpel som står för kunskaper och regelefterlevnad. Jag rekommenderar sökfunktionen på SwedSecs webbplats för att se efter om t.ex. din rådgivare, försäkringsförmedlare eller förvaltare har aktiv licens, avslutar Katarina Lidén.


För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på licensieringstest och årlig kunskapsuppdatering samt genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar