Lars Bredin ny ledamot av SwedSecs Disciplinnämnd

SwedSecs styrelse har utsett Lars Bredin som ny ledamot av SwedSecs Disciplinnämnd. Lars Bredin har mångårig erfarenhet av värdepappersmarknaden bland annat i sin tidigare roll som chef för Stockholmsbörsen. Lars Bredin har även varit SwedSecs styrelseordförande fram till våren 2008.

Disciplinnämndens uppgift är att fatta beslut om sanktioner när anställda på värdepappersmarknaden med SwedSec-licens överträder regler.

SwedSecs Disciplinnämnd består härefter av nio ledamöter:

Johan Munck, ordförande, f.d. justitieråd Högsta domstolen
Marianne Lundius, vice ordförande, justitieråd Högsta domstolen
Ragnar Boman, civilekonom
Jack Junel, direktör
Madeleine Leijonhufvud, professor emerita
Carl-Johan Högbom, f.d. börschef
Jan Persson, f.d. chefsjurist
Kajsa Lindståhl, f.d. vd i fondbolag
Lars Bredin, f.d. börschef

”Disciplinnämndens arbete är ett viktigt bidrag i SwedSecs strävan mot ett högt förtroende för värdepappersmarknaden. Jag är därför mycket glad över att Disciplinnämnden tillförts ytterligare en så erfaren och utomordentligt kunnig person som Lars Bredin”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec Licensiering AB.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98, katarina@swedsec.seSwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 174 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 700 av deras anställda är licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finans­inspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök
www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar