Över 8000 SwedSec-licensierade

​Antal SwedSec-licensierad personal på finansmarknaden (förvaltare, analytiker, mäklare, rådgivare med flera) ökade starkt under första och andra kvartalet 2010. Den 30 juni uppgick antalet licensierade till 8178, vilket är en ökning med 12 % sedan ett år tillbaka. Branschen har lämnat finanskrisen bakom sig och satsar framåt igen.

Antal licensierade

”Det här är ett gott betyg till branschen som visar att man tar kompetensen hos de anställda på allvar. Licensieringen bidrar till att höja allmänhetens förtroende för den här marknaden, vilket känns mycket bra”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec. 

Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondförvaltare, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkrings-förmedlare. Antalet anslutna företag har ökat från 156 till 168 i år, vilket också är en stark utveckling. 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56260715, 070-4967398,
katarina@swedsec.se

 

 

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan dras in vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se .

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar