Rådgivare tilldelas varning av SwedSecs Disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har vid fyra tillfällen brutit mot enmånadsregeln avseende egna värdepappersaffärer.

Det företag där rådgivaren var anställd har en instruktion för egna och närståendes värdepappersaffärer. Av instruktionen framgår att anställda som omfattas av anmälningsplikt inte får sälja finansiella instrument med vinst om de innehafts under kortare tid än en månad (enmånadsregeln). Dessa regler grundar sig i allt väsentligt på Svenska Fondhandlareföreningens motsvarande branschgemensamma regler.

Företaget fann vid kontroller att rådgivaren vid nio tillfällen åsidosatt enmånadsregeln. Fem av de aktuella försäljningarna har dock skett innan licenshavaren licensierades.

Rådgivaren har uppgett att det inträffade delvis berodde på slarv och delvis på en missuppfattning av uppgifter som lämnats av företagets compliance-funktion. Nämnden anför dock att handlingar i ärendet visar att licenshavaren under sin tid som licensierad överträtt enmånadsregeln vid fyra tillfällen.

SwedSecs Disciplinnämnd meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 175 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 800 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar