SwedSec återkallar försäkringsrådgivares licens

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot dokumentationsplikten.

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot företagets interna regler om att dokumentera rådgivning till kunder. Vid ett flertal tillfällen har han inte dokumenterat alls och i andra fall har dokumentationen varit ofullständig. Dessutom har det förekommit att han inte utfört dokumentationen i anslutning till rådgivningstillfället.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att försäkringsrådgivarens agerande har utsatt företaget för icke oväsentliga risker och att företaget dessutom förorsakats ekonomisk skada. Nämnden anser att rådgivaren genom de upprepade överträdelserna allvarligt brustit i sitt arbete och att hans licens därför ska återkallas. Med hänsyn till vissa omständigheter tidsbegränsas återkallelsen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar