SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid ett stort antal tillfällen för privat bruk använt sitt företagskort m.m.

Rådgivaren har i sin tjänst upprepade gånger hanterat egna och närståendes ärenden. Han har bl.a. öppnat och avslutat konton åt sig själv samt för sina föräldrar. För föräldrarnas räkning har han även lagt på och tagit bort olika tjänster kopplade till kontona. Vidare har han låtit närstående avgiftsfritt få tillgång till ett kort. Rådgivaren har dessutom vid ett stort antal tillfällen använt sitt företagskort för privat bruk. Utöver detta har rådgivaren vid ett flertal tillfällen brutit mot reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer exempelvis den s.k. enmånadsregeln.

SwedSecs disciplinnämnd anser att rådgivarens agerande är oacceptabelt och att han allvarligt brustit i sitt arbete. De upprepade regelbrotten visar på avsaknad av respekt för eller bristande förståelse för regelverket. Rådgivaren har därmed visat sig olämplig som licenshavare och hans licens ska därför återkallas.
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar