SwedSec återkallar licens för rådgivare

Rådgivaren hade blivit dömd för grov trolöshet mot huvudman för att han olovligen förfogat över 2 miljoner kronor som tillhörde företaget.

Rådgivaren hade genom fiktiva personer olovligen förfogat över 2 miljoner kronor av företagets medel. Av dessa använde han 1,8 miljoner kronor, vid ett stort antal transaktioner, för att återbetala skulder till förmån för skuldtyngda kunder.

Rådgivaren har dömts för grov trolöshet mot huvudman och brotten avser betydande belopp. Hans agerande har inneburit att han allvarligt missbrukat sin förtroendeställning hos företaget. Han har således allvarligt brustit i sitt arbete, vilket gör honom olämplig som licenshavare. SwedSecs disciplinnämnd återkallar därför hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 177 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar